Misstänkt fågelinfluensa i Mönsterås kommun

2023-07-11

Den här nyheten är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

Ett antal döda fåglar har hittats i kommunen. Vi har samlat in fåglarna och skickat i väg dem för provtagning av fågelinfluensan.

Nyligen påträffades döda fåglar i Kalmar som konstaterats smittade med högpatogen fågelinfluensa av typen H5N1. Samma smitta misstänks hos de döda fåglar som påträffats i vår kommun. Vi har skickat fåglarna till Statens Veterinärmedicinska anstalt (SVA) för provtagning.

Även om risken är liten för människor att smittas av fågelinfluensan, ska man undvika direktkontakt med fåglar och fågelspillning. Det är alltid viktigt med god handhygien speciellt efter kontakt med djur. Husdjur bör inte vistas i närheten av döda eller sjuka fåglar.

Det är också viktigt att komma ihåg att det är helt naturligt att fåglar dör, på allmänna platser och i skogen, och det behöver inte bero på fågelinfluensa eller annan sjukdom.

Smittskyddsrekommendationer

  • Fjäderfäproducenter och hobbyhönsägare bör gå igenom sina smittskyddsrutiner för att förhindra introduktion av fågelinfluensavirus från vilda fåglar eller deras träck. Foder och vatten ska ges inomhus eller under tak. Vid tecken på sjuklighet eller ökad dödlighet är det viktigt att ta kontakt med veterinär.
  • Hundar bör inte komma i kontakt med sjuka eller döda fåglar och bör hållas i koppel i områden med omfattande sjuklighet och dödlighet hos vilda fåglar.
  • Folkhälsomyndigheten bedömer risken för smitta till människa som mycket låg, men som en generell regel bör man ändå undvika kontakt med sjuka eller döda fåglar.
  • Du som ändå behöver hantera döda fåglar uppmanas att använda handskar och tvätta händerna efteråt.

Uppdaterad information hittar du på länsstyrelsens webbplats

Rapportera och hantera döda fåglar

Om du hittar en död fågel som du måste flytta på ska fågeln hanteras med försiktighet. Ha alltid handskar på dig och tvätta händerna efteråt.

Så gör du för att slänga den i hushållsavfallet:

  1. Ha handskar på dig
  2. Lägg fågeln i dubbla soppåsar
  3. Förslut påsarna väl
  4. Släng i din soptunna
  5. Tvätta händerna

Om du hittar en död eller sjuk fågel ska du rapportera in fyndet till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) via deras digitala formulär:

Om du hittar en död eller sjuk fågel på kommunens mark ska du rapportera in fyndet till kommunen på telefonnummer 010-353 70 00. Vi kommer fråga efter dina kontaktuppgifter, vad det är för slags fågel samt var och när du gjorde fyndet.

Information om fågelinfluensa

Sverige har under de senaste åren drabbats av ett flertal utbrott av fågelinfluensa hos vilda fåglar. För att minska risken för smittspridning är det viktigt att ha kunskap om viruset och hur du ska bete dig om du stöter på en död eller sjuk fågel.

Vilka symptom har en fågel som smittats av fågelinfluensa? Vad kan ett utbrott av fågelinfluensa få för konsekvenser? Kan min hund smittas?

Vanliga frågor och svar om fågelinfluensa hittar du på länsstyrelsens webbplats.

Information om fågelinfluensan på Jordbruksverkets webbplats

Sidan publicerades 11 juli 2023