Ansluta till vatten och avlopp

När du ansluter till kommunalt vatten och avlopp finns ledningar för tre ändamål:

  • Dricksvatten = rent vatten som har passerat och beretts i ett vattenverk
  • Spillvatten = använt vatten från till exempel toa, dusch, disk och tvätt
  • Dag- och dränvatten = regn, snö och hagel som rinner av från till exempel vägar, parkeringsplatser och tak

Anslut till kommunalt vatten och avlopp

Om du vill ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och avloppsnätet ska du fylla i  och skicka in ansökan om inkoppling av kommunalt vatten och avlopp. Vi kontrollerar om det går att ansluta kommunalt dricksvatten och avlopp till din fastighet, det vill säga om fastigheten ingår i kommunens verksamhetsområde. Om din fastighet kan anslutas får du en faktura på anslutningsavgiften.

Gå till blanketten för inkoppling av kommunalt vatten och avlopp

Anslutningsavgifter för vatten och avlopp

Förbindelsepunkt, installation och vattenmätare

Inom verksamhetsområdet drar Mönsterås kommun fram ledningar till förbindelsepunkterna för vatten och avlopp, som vanligtvis ligger cirka en halv meter utanför fastighetsgränsen. Innan några ledningar kopplas till förbindelsepunkten måste du ha betalat anslutningsavgiften.

Inkopplingen i förbindelsepunkten mellan kommunens ledningar och dina egna ledningar ska utföras fackmannamässigt av en behörig entreprenör som du anlitar.

Vattenmätaren installeras därefter av kommunen. Ta kontakt med oss i god tid innan du behöver ha mätaren på plats. Du som fastighetsägare ansvarar för och förbereder så att vattenmätaren kan installeras.

Läs mer om hur mätarplatsen ska utföras

Tillfällig anslutning

Har du behov av tillfälligt vatten, vid till exempel byggnation eller evenemang, kontakta kommunen för tillfällig anslutning.

Bidrag för enskilda anläggningar

Du kan ansöka om bidrag från kommunen för att förbättra enskilda vatten- och avloppsanläggningar vid befintliga fastigheter och vid nybyggnation för permanentbruk.

  • Enskilda vattenanläggningar: max 4 000 kr
  • Enskilda avloppsanläggningar: max 2 000 kr

Ansökan om bidrag till enskild vatten- och avloppsanläggning

Sidan publicerades 1 juli 2021