Vattenmätare

Mönsterås kommun ansvarar för drift och skötsel av vattenledningarna i det kommunala nätet. Ett av våra viktigaste uppdrag är att skydda vattnet från föroreningar.

Som fastighetsägare och kund ska du se till att din mätarplats uppfyller de riktlinjer som finns för hur den ska placeras.

Ha mätaren lätt tillgänglig

Det är viktigt att ha mätaren lätt tillgänglig för att du eller kommunens personal ska kunna kontrollera den då och då. På så vis upptäcker du också ett eventuellt läckage lättare.

Återströmningsskydd, backventil

Du ska också ha ett godkänt återströmningsskydd (backventil) som hindrar vatten att flöda tillbaka in i dricksvattennätet om något händer. Vatten förorenat med bakterier från till exempel varmvattenberedare och badvatten kan åka tillbaka i ledningsnätet om återströmningsskydd saknas.

Många mätarplatser saknar idag återströmningsskydd, men det krävs vanligtvis enligt Boverkets byggregler och Vattentjänstlagen. Kontakta en behörig VVS-installatör för att välja och installera ett återströmningsskydd med rätt funktionstyp enligt standarden SS-EN1717.

När återströmningsskyddet är installerat ska du tillsammans med installatören skicka in en installationsrapport till kommunen.

Blankett för installationsrapport av återströmningsskydd

När du lämnar fritidshuset inför vintern

När du lämnar fritidshuset inför vintern, tänk på att du själv inte får montera ned vattenmätare för vinterförvaring (även återmontering) eller stänga servisventilerna. Det är bara kommunens personal som får göra det. Behöver du hjälp med förvaring eller vattenavstängning inför vintern, kontakta kundtjänst på vatten och renhållning. Debitering för tjänster görs enligt gällande taxa.

Digitala vattenmätare

Mönsterås kommun arbetar med att byta ut alla gamla analoga mätare till digitala vattenmätare. När du fått en ny vattenmätare behöver du inte längre läsa av den och skicka in uppgifterna till oss. Det sker istället genom fjärravläsning och vi får in dina uppgifter digitalt.

Sidan publicerades 23 juni 2021