Kungörelse: Bygglov Strömsrum 2:57, Preem AB

En ansökan om bygglov för uppförande av skyltpelare
på Strömsrum 2:57, Preem AB, har kommit in till miljö- och byggförvaltningen.
Berörda grannar ges möjlighet att lämna synpunkter enligt plan- och
bygglagen då förslaget avviker från detaljplanen där området
är avsett för genomfartstrafik.
Handlingarna finns att se på www.monsteras.se/anslag/kungorelse/
eller i kommunhusets reception.
Eventuella synpunkter ska lämnas skriftligen senast den 26 februari
2024 till Mönsterås kommun, miljö- och byggförvaltningen,
Box 54, 383 22 Mönsterås eller mejla till
miljo-bygg@monsteras.se. Ange diarienummer MBN-2024-44.
I detta ärende kommer vi att använda förenklad delgivning. Vad
det innebär kan du läsa på vår webbplats www.monsteras.se
sök på ”förenklad delgivning”
MÖNSTERÅS KOMMUN
Miljö- och byggnadsnämnden

Dokumentlista

Dokument

Publicerat

2024-02-05

Kartutdrag (pdf)

696.28 kB

Sidan publicerades 5 februari 2024