Ett barn går på en stock och håller en vuxen i handen

Anhöriggrupper för barn

Hela familjen drabbas när någon i familjen har problem med alkohol, spelberoende eller psykisk ohälsa. Det kan också väckas många frågor och funderingar hos barnen i en familj där de vuxna genomgår en separation eller skilsmässa. Det är vanligt att känna sig ensam med sina tankar och känslor.

För dig som är barn erbjuder socialtjänsten två stödmetoder för att du ska få kunskap och hjälp:

  • Barn i missbruksmiljö
  • Barn i skilda världar

Stödmetoderna är en del i socialtjänstens råd- och stödverksamhet. Det innebär att du som barn kan få stöd utan att socialtjänsten behöver utreda och fatta beslut om stöd. Grupperna leds av personal vid individ- och familjeomsorgen.

Är du intresserad och vill veta mer om gruppernas upplägg är du välkommen att ta kontakt med oss.

Sidan publicerades 21 juni 2021