Ett barn går på en stock och håller en vuxen i handen

Råd och stöd, förebyggande arbete

Har du varit med om svåra händelser, mår dåligt eller har personliga problem? Är det problem i familjen eller i andra sammanhang? Är du osäker på vilken hjälp du behöver? Eller behöver du någon att prata med?

Du kan komma i kontakt med personal från socialtjänstens individ- och familjeomsorg på olika sätt. Du kanske träffar oss på din familjecentral, ute på olika evenemang eller i förskolan och skolan. Du kan få råd och stöd under en kortare tid, några vägledande samtal. Det kallar vi råd och stöd.

Råd och stöd är kostnadsfritt och erbjuds till alla som bor i kommunen, oavsett ålder. Du kan få stöd enskilt, med hela eller delar av familjen eller tillsammans med andra personer som är viktiga för dig.

Vi sparar inte dina personuppgifter när du får råd och stöd och du kan vara anonym. All personal du möter har tystnadsplikt. Det finns vissa situationer när vi måste bryta tystnadsplikten – när vi enligt lag har skyldighet att anmäla något till socialtjänsten.

Några exempel på vad råd och stöd kan innefatta

Om ditt behov av stöd inte omfattas av det som erbjuds via Råd och stöd kan du ansöka om en biståndsbedömd insats.

Sidan uppdaterad 3 november 2022