Ett barn går på en stock och håller en vuxen i handen

Råd och stöd, förebyggande arbete

Har du varit med om svåra händelser, mår dåligt eller har personliga problem? Är det problem i familjen eller i andra sammanhang? Är du osäker på vilken hjälp du behöver? Eller behöver du någon att prata med?

Du kan komma i kontakt med personal från socialtjänstens individ- och familjeomsorg på olika sätt. Du kanske träffar oss på din familjecentral, ute på olika evenemang eller i förskolan och skolan. Du kan få råd och stöd under en kortare tid, några vägledande samtal. Det kallar vi råd och stöd.

Råd och stöd är kostnadsfritt och erbjuds till alla som bor i kommunen, oavsett ålder. Du kan få stöd enskilt, med hela eller delar av familjen eller tillsammans med andra personer som är viktiga för dig. Vi sparar inte dina personuppgifter när du får råd och stöd och du kan vara anonym. All personal du möter har tystnadsplikt. Tystnadsplikten gäller däremot inte om vi får veta att ett barn eller en ungdom far illa eller om vi får reda på allvarliga brott.

Några exempel på vad råd och stöd kan innefatta:

  • Föräldraskapsstöd, individuellt och i grupp
  • Föräldrakursen COPE
  • Information och motiverande samtal rörande alkohol och droger
  • Enklare rådgivning kring hushållsekonomi
  • Samtalsstöd
  • Hjälp att ordna ett nätverksmöte
  • Anhörigstöd
  • Stöd vid svåra händelser
  • Medling och konflikthantering

Sidan publicerades 21 juni 2021