Ett barn går på en stock och håller en vuxen i handen

Stöd till barn och ungdom

Du som är barn eller ungdom kan få hjälp om du inte mår bra, om du befinner dig i en svår situation eller om du riskerar att fara illa.

Du har rätt att må bra och du som är ung har rätt att ha någon som tar hand om dig. Du har rätt att vara trygg och få en god fostran. God fostran betyder bland annat att du ska få råd, stöd och ha någon som bryr sig om dig. Du ska behandlas med respekt. Ingen får slå dig eller göra saker som får dig att må dåligt. Ingen får heller straffa dig eller ställa orimliga krav, säga taskiga saker, håna eller hota dig.

Du kan vända dig till socialtjänstens barn- och ungdomsenhet om du inte har det bra hemma. Vi kan ge dig råd och stöd och försöka hjälpa dig och din familj så att du ska få det bättre.

Det finns många bra hemsidor med information till dig som är ung, just nu vill vi tipsa lite extra om hemsidan KOLL PÅ SOC där du kan titta på korta filmer om socialtjänsten.

Insatser som kan erbjudas till barn, ungdomar och föräldrar:

  • Råd- och stödsamtal
  • Kontaktperson
  • Kontaktfamilj
  • Stöd av familjebehandlare, enskilt eller till flera i familjen beroende på behov. Familjebehandlarna erbjuder samtal och praktiskt stöd till en hållbar förändring.
  • Familjehem
  • Stödboende eller annat boende utanför hemmet

När vi erbjuder råd- och stödsamtal görs detta oregistrerat. Vid en ansökan om stöd har socialtjänsten ett ansvar att utreda och fatta beslut om insatser.

Sidan uppdaterad 17 november 2022