Vi agerar gemensamt

2022-03-22

Den här nyheten är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

Mönsterås kommun följer noga utvecklingen i Ukraina och säkerhetsläget i vår omvärld och vi fortsätter att förbereda oss för att ta emot flyktingar från Ukraina. Vi inför också åtgärder som stöd för lokala företag som påverkas av de prishöjningar som följt av kriget och sanktionerna.

EU har aktiverat massflyktsdirektivet, vilket innebär att personer från Ukraina ska erbjudas ett omedelbart och tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd i EU:s medlemsstater. När personerna blir anvisade av Migrationsverket att bosätta sig i Mönsterås kommun aktiveras vårt uppdrag.

Akuta boende för flyktingar

Kommunen har, som ett stöd till Migrationsverket, inventerat olika lösningar för akut boende för flyktingar i kommunen. Vi har idag åtta möblerade lägenheter som kan användas direkt och inom en relativt kort tid kan fler lägenheter ställas i ordning, genom ett nära samarbete med Mönsterås Bostäder.

Enligt direktiv från Migrationsverket är det endast aktuellt med boende i lokaler som kommunen äger eller är verksamhetsansvarig för, som akuta boende för flyktingar. Boenden som privatpersoner erbjuder, kan kommunen inte administrera för akut boende.

Civilsamhällets engagemang

Det pågår diskussioner nationellt och lokalt kring hur civilsamhällets engagemang ska tas tillvara, men bilden av vad som behövs är inte helt klar just nu. Viss insamling sker genom arbetsmarknadsenheten och vi efterfrågar även volontärer och språkstödjare på sikt. För övrigt stöd och engagemang hänvisar vi till de många olika frivillig- och intresseorganisationer som ordnar stöd åt Ukraina.

Krisledningsnämndens åtgärder

Situationen i Ukraina får även konsekvenser för företag som handlar med de inblandade länderna eller som påverkas av de prishöjningar som följt av kriget och sanktionerna. För att mildra en del konsekvenser beslutade krisledningsnämnden i dag om följande åtgärder som gäller från och med nu och fram till 1 juni:

  • Kompensation för ökade bränslekostnader genom ett bränsleindex, gäller våra löpande ramavtal för entreprenadtjänster.
  • Miljöskyddsavgiften reduceras med 30 procent.
  • Livsmedelsavgiften reduceras med 30 procent.

Krisledningsnämnden är aktiverad från och med tisdag, den 22 mars. Beslutande i krisledningsnämnden är Anders Johansson, Jens Robertsson, Åsa Ottoson, Robert Rapakko och Lejla Radovic.

Sidan publicerades 22 mars 2022