Växtsäsongen är här - så klipper vi gräsytorna

2021-06-22

Den här nyheten är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

Mönsterås kommun sköter stora ytor gräs av olika slag: från finklippta gräsytor som passar för lek och aktivitet till mer högvuxna långgräsytor. Det är ungefär 52 hektar gräs som vi finklipper varje vecka. Dessutom har vi långgräsytor som klipps en gång om året.

I år kommer vi dessutom att testa att sköta vissa ytor som ängar istället för långgräsytor. Det kommer på sikt att skapa fler blommande ytor vilket gynnar pollinering och biologisk mångfald. Dessa ytor klipps först efter blomningen, framåt september.

Läs mer om gräsklippning och skötsel av grönytor

Sidan publicerades 22 juni 2021