Var källkritisk och sprid inte rykten vidare

2022-02-28

Den här nyheten är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

I och med Rysslands invasion av Ukraina är det extra viktigt att vara källkritisk. Sök information från olika källor för att få en så rättvisande bild som möjligt av läget och sprid inte obekräftade rykten vidare.

Läs mer om läget i Ukraina och hur du ska förhålla dig till den information som sprids på krisinformation.se

Läs om hur du kan prata med barn om oron för krig på krisinformation.se

Missledande information kan se ut som journalistiska nyheter och innehålla sanna uppgifter. Den kan ha sin utgångspunkt i en verklig händelse men utelämna avgörande fakta eller ge en falsk förklaring till händelsen.

Ställ dig frågorna:

  • Stämmer verkligen detta?
  • Vem ligger bakom informationen?
  • Varför finns informationen?
  • Tjänar någon på att du sprider den vidare?
  • Kommer den från en källa som är pålitlig och som tidigare har levererat bekräftad information?

Kontrollera om du kan hitta informationen i andra källor.

Detta gör Mönsterås kommun

Mönsterås kommun bevakar omvärldsläget löpande tillsammans med andra aktörer.

Det är en självklarhet för oss att visa solidaritet med det ukrainska folket. Därför flaggar vi med den ukrainska flaggan utanför kommunhuset.

Sidan publicerades 28 februari 2022