Vad tycker du om äldreomsorgen?

2024-03-11

I slutet av mars kan du som är 65 år eller äldre och som har hemtjänst eller bor i ett särskilt boende för äldre, få en enkätundersökning i brevlådan. Resultatet blir ett underlag till politiker och tjänstemän i kommunen att använda för att utveckla kommunens insatser till äldre.

Socialstyrelsen har i uppdrag att undersöka hur de äldre uppfattar äldreomsorgen. “Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” är en rikstäckande enkätundersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänsten och på äldreboenden.

I slutet av mars kommer du som är 65 år eller äldre och som har hemtjänst eller bor i ett särskilt boende för äldre, få enkätundersökningen i brevlådan. Om det behövs, får du gärna ta hjälp av en anhörig eller nära vän att svara på enkäten.

Enkäten skickas till cirka 220 000 personer i landet. Syftet med undersökningen är att ge enskilda äldre personer en röst. Resultatet blir ett underlag till politiker och tjänstemän i kommunen att använda för att utveckla insatser till äldre utifrån äldres perspektiv och uppfattning.

Har du inte fått enkäten med posten den sista mars, trots att du är 65 år eller äldre, har hemtjänst eller bor i särskilt boende för äldre? Kontakta då Institutet för kvalitetsindikatorer, Indikator, på telefon 031-730 31 80. Indikator genomför undersökningen på uppdrag av Socialstyrelsen.

I Mönsterås kommun samordnas undersökning av socialförvaltningen. För frågor om enkäten går det bra att kontakta Malin Simonsson, socialt ansvarig samordnare, på e-post malin.simonsson@monsteras.se eller genom kommunens växel.

Sidan publicerades 11 mars 2024