Räddningstjänstinsatsen vid skogsbranden i Finsjö avslutas

2021-06-23

Den här nyheten är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

Släckningen av skogsbranden i Finsjö går enligt plan och räddningstjänsten räknar med att lämna över till markägarna vid lunchtid idag. Markägarna tar över eftersläckning och bevakning efter samråd med räddningstjänsten.

Räddningstjänsten avvecklar därmed sin insats, men fortsätter att samla in material från släckningsarbetet under veckan. Risken för brandspridning från området är mycket låg, men det kommer ryka från området flera dagar framöver.

– Under insatsen har hundratals personer involverats från räddningstjänster i hela södra Sverige, från Försvarsmakten, frivilligorganisationer och MSB. Trots de stora skadorna som skogsbranden resulterat i har det varit mycket glädjande att se och uppleva den utveckling som skett inom Sveriges skogsbrandsberedskap sedan de omfattande bränderna 2014 och 2018. Jag vill rikta ett stort tack från Mönsterås kommun för allas insats under de gånga dagarna, säger Ingemar Idh, räddningschef i Mönsterås kommun.

Allmänheten uppmanas att undvika att röra sig i det brandhärjade området eftersom det är riskfyllt att befinna sig på grund av bland annat risk för fallande träd. Under marken kan det finnas glöd under lång tid efter att branden är släckt, ibland flera månader.

Slangsystemet omdraget för att passa en efterbevakning

Publicerad 2021-06-23 klockan 08:20

Nattens arbete har löpt på enligt plan och slangsystemet är omdraget för att kunna passa efterbevakning.

Under onsdagen kommer räddningstjänsten fortsätta planeringen för att avsluta räddningsinsatsen och överlämning till respektive skogs- och markägare. Sannolikt kommer räddningsinsatsen kommer att avslutas under dagen, den 23 juni.

Mer information kommer under eftermiddagen.

Räddningstjänstresurserna vid skogsbranden halveras under kvällen

Publicerad 2021-06-22 klockan 11:17

Släckningsarbetet vid skogsbranden i Finsjö sker nu endast via marken, främst med att säkerställa gränser, och inkluderar inte längre några flygande resurser. Det finns mindre punktglödar kvar i området som kommer få brinna ut.

Nu planeras för avlösning av räddningstjänstresurser, och inriktningen är att reducera dessa till hälften under tisdagskvällen. Tidigare styrkor från andra regioner ersätts i samband med detta av personal från Bergslagen och Skåne. Det innebär att även andra resurser på brandområdet behöver anpassas, till exempel antalet tankfordon.

Släckningsarbetet fortsätter med god framdrift

Publicerad 2021-06-21 klockan 16:00

Arbetet på brandplatsen fortsätter med god framdrift och en personalplanering för följande dygn har påbörjats. De två helikoptrarna som varit på plats under dagen kommer fortsätta med släckningsarbete från luften inom brandområdet. Det är fortfarande ett svårt läge på brandplatsen men inte så allvarligt som i helgen.

Det finns en målsättning om att överlämningen till skogs- och markägarna ska genomföras på ett tydligt sätt. Därmed påbörjas även planeringen för nästa steg om överlämning och kontakt med restvärdesledare, representant från försäkringsbranschen, är upprättad.

Samverkansmöten på nationell nivå sker dagligen med underlag från SMHI och Länsstyrelsen i Jönköping för att värdera den fortsatta riskbilden. Även en längre prognos för underlag till beredskap och olika förstärkningslägen ska tas fram.

Branden utanför Finsjö är under kontroll

Publicerad 2021-06-21 klockan 08:40

Enligt senaste uppgifter från räddningsledaren på plats är branden utanför Finsjö nu under kontroll. Under natten har räddningstjänsten gjort stora framsteg, avancerat inåt och släckt av ett område på minst 10 meter runt hela branden. I många områden har arbetet kommit så långt som 75 meter in. Allt eftersom att släckningsarbetet fortsätter avancera inåt kan röklukt kännas i området.

Branden centralt fortsätter att avta i intensitet allt eftersom att mer brännbar mark försvinner.

Kvar på plats är två helikoptrar från MSB som hjälper släckningsarbetet på marken. Inom det inre området finns terräng som är svår att nå, till exempel en ravin som löper genom området, och fallande träd är fortsatt en stor risk för markpersonal som arbetar inom området med släckningen.

Flygledningen från försvarsmakten deltar för att hjälpa till med lägesbilder och Kustbevakningen skannar området med värmekameror. Med hjälp av underlaget från Kustbevakningen tas nu en plan fram för att succesivt börja avveckla resurserna på marken.

Släckningsarbetet ger goda resultat och branden avtar i kraft

Publicerad 2021-06-20 klockan 21:45

Räddningstjänsten gör bedömningen att branden inte har rört sig samt att den även avtagit betydligt i kraft under dagen. Dagens goda släckningsarbete tillsammans med nattens verksamhet och nattfukt skapar goda förutsättningar för att släckningsarbetet kan avancera ytterligare i rätt riktning under morgondagen.

Släckningsarbetet från luften har haft mycket god effekt och röken har avtagit markant från brandområdet under kvällen. Från och med i morgon så kommer endast två helikoptrar vara i drift från MSB, eftersom dagens arbete har fallit väl ut. De flygande resurserna har fokuserat på att släcka det centrala området av branden. Samtliga flygande resurser avvecklas senare under kvällen.

Skopande plan avvecklas, helikoptrar kvar på plats

Publicerad 2021-06-20 klockan 19:10

Branden uppskattas inte ha rört sig och är fortsatt cirka 100 hektar, det vill säga att läget är oförändrat sedan tidigare idag och begränsningslinjerna håller fortsatt.

Flygande resurser fortsätter fälla vatten över den västra delen. Tidigare fanns både skopande plan och helikoptrar, men flygplanen har under eftermiddagen avvecklats. Kvar på platsen är fyra helikoptrar från MSB och en från försvarsmakten. Deras främsta uppgift är att fälla vatten på särskilda platser och längs med befintliga begränsningslinjer. Övrig samverkan med flygande resurser har skett med kustbevakningens flygplan.

Under dagen har ungefär 70 personer arbetat från marken med begränsningslinjerna och att förbättra slangsystemet. Under kvällen och natten trappas antalet personer ner för att komma tillbaka till full styrka tidigt i morgon. Inriktningen framåt är att skapa en så kallad black-line vid gränsen mellan bränd och obränd mark genom att skapa ett dike med hackor, spadar och vatten, ned till ca 50cm samtidigt som blötläggning sker.

Räddningstjänstens prognos är att räddningsinsatsen fortsätter flera dygn till.

Presskontakter för den pågående räddningsinsatsen vid skogsbranden i Finsjö

Publicerad 2021-06-20 klockan 15:20

För att effektivisera räddningstjänstens arbete med den pågående skogsbranden i Finsjö i Mönsterås kommun kommer pressmeddelanden med lägesrapporter från branden i Finsjö fortsättningsvis att skickas ut per e-post samt publiceras på Mönsterås kommuns webbplats.

Nästa lägesrapport under söndagen ges ungefär klockan 19. Från och med måndag ges uppdatering tre gånger per dygn.

Samtliga presskontakter om den pågående räddningsinsatsen i Finsjö hänvisas till räddningstjänstens pressbefäl, tel. 0499-171 15.

Till pressmeddelanden

Uppdatering om den pågående skogsbranden i Finsjö

Publicerad 2021-06-20 klockan 12:34

Kartbild över brandområdet vid skogsbranden i FinsjöUnder natten till söndagen har räddningstjänsten hållit befintliga begränsningslinjer vid skogsbranden i Finsjö. Släckningsarbetet fortsätter på marken och från luften under söndagen, för att fortsätta hålla branden inom begränsningslinjerna och därefter förhindra att branden sprider sig vidare under mark.

Under natten har personal på marken byggt färdigt vattensystemet och har nu kommit runt hela branden. Släckningsarbetet fortsätter under söndagen med oförminskad styrka.

Tre skopande flygplan fäller vatten främst över den västra delen av brandområdet, och fem helikoptrar gör punktinsatser i den östra delen.

Ungefär 70 personer arbetar aktivt från marken varav ett trettiotal tillhör hemvärnet. Planen under dagen är att markpersonalen säkerställer att branden inte sprider sig förbi begränsningslinjerna. Därefter kommer man att skapa en black-line och blötlägga marken rejält och hacka upp eller skära med vatten i marken, för att säkerställa att branden inte kan sprida sig underifrån.

Brandens omfattning har beräknats om till cirka 100 hektar, vilket är relativt oförändrat sedan fredagskvällen. Området består av blandskog med växlande tätskog och föryngringsytor.

Räddningstjänsten bedömer att arbetet kommer fortskrida ett par dagar till med hänsyn till de extrema värdena.

Röklukt kan kännas runt brandområdet beroende på hur vindriktningen ligger för tillfället.

Uppdatering om bränderna i Finsjö och Koverhult

Publicerad 2021-06-19 klockan 21:37

Den skogsbrand som startade norr om Finsjö under fredagseftermiddagen är fortfarande inte under kontroll, men har inte ökat i omfattning under lördagen. Vid skogsbranden nordost om Koverhult utanför Mönsterås pågår eftersläckningsarbete.

Under lördagen har räddningstjänsten fått förstärkning med resurser från Blekinge, Kronobergs län, Jönköping, Västra Götaland och Östergötland. Just nu arbetar ungefär 60 räddningstjänstpersonal med att bekämpa branden. Från luften deltar sex helikoptrar från MSB och en polishelikopter, och tre skopande flygplan. Under kvällen anländer också ett trettiotal hemvärnssoldater.

Arbetet under kvällen fokuserar framför allt på att förstärka de begränsningslinjer som finns längs brandfronten. Det innebär att man säkerställer slangsystem och vattentillförsel för det fortsatta släckningsarbetet.

– Släckningsarbetet pågår hela natten och vi hoppas kunna dra nytta av den svalare temperaturen högre luftfuktigheten under natten, säger Magnus Skyttemo, ledningsstöd vid räddningstjänsten i Mönsterås.

Branden i Finsjö omfattar cirka 125 hektar. Inga byggnader är hotade.

Sidan publicerades 23 juni 2021