Undersökning av övningsområde vid Ramsås klar, visar höjda värden av PFAS

2024-01-26

Den miljötekniska undersökningen av räddningstjänstens övningsområde vid Ramsås är klar och visar förhöjda värden av PFAS i mark och grundvatten. Åtgärder för att förhindra spridning av ämnet ska påbörjas.

Riskreducerande åtgärder för att förhindra spridning

Den miljötekniska undersökningen som påbörjades år 2021 är nu klar och resultatet är presenterat för miljö- och byggnadsnämnden. Boende i området som berörs informeras inom kort via brev.

Undersökningen visar att det finns förhöjda värden av PFAS i marken och i grundvattnet i den norra delen av räddningstjänstens övningsområde vid Ramsås. Föroreningen kommer från användande av brandskum innehållande PFAS.

Det kommunala vattnet påverkas inte av föroreningen.

Nästa steg är att börja planera för riskreducerande åtgärder för att förhindra ytterligare spridning av PFAS från området.

Här kan du läsa mer om föroreningen vid övningsområdet

Sidan publicerades 26 januari 2024