Säkrare för både cyklister och trafikanter när Ålemkrysset byggs om.

2023-04-06

Den här nyheten är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten i den olycksdrabbade korsningen i Ålem bygger Trafikverket två T-korsningar och en port under E22 för oskyddade trafikanter.

Ålemskrysset är en olycksdrabbad plats och för att komma tillrätta med problemet bygger Trafikverket om den till två T-vägskorsningar. Det förväntas öka såväl trafiksäkerheten som framkomligheten. Kapaciteten i korsningen är hög och för att komma åt problemet med skymd sikt vid utfart på E22 från väg 34 flyttas väg 34 påfart till E22 cirka 125 meter söderut.

–  Skogsmarken söder om Ålemskrysset är utpekat som riksintresse och vi vill därför göra så lite intrång som möjligt. Här har vi hittat en lösning som tar hänsyn till detta men som också är den mest             kostnadseffektiva lösningen för att öka både framkomlighet och trafiksäkerhet för alla i korsningen,     säger Thomas Östling projektledare i Trafikverket.

Trafikverkets mål är att störa trafiken och närboende så lite som möjligt. Samtidigt behöver de som jobbar på platsen ha en god arbetsmiljö.

–  Vi kommer därför bygga en tillfällig förbifart och leda om trafiken, med nedsatt hastighet, säger Thomas Östling.

Trafikverket uppmanar de som trafikerar sträckan att respektera den sänkta hastigheten och visa hänsyn gentemot såväl personalen som jobbar på vägen som till sina medtrafikanter.

Uppdraget är en totalentreprenad med byggstart april/maj 2023. Arbetet beräknas vara klart våren 2024.

Allmänheten kommer att kunna följa bygget via projektets hemsida
www.trafikverket.se/E22_alemkrysset

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Thomas Östling, Trafikverket projektledare, 010-123 55 08.

Sidan publicerades 6 april 2023