Översiktsplan och vattentjänstplan ute på granskning

2023-10-24

Den här nyheten är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

Nu kan du ta del av förslagen till ny översiktsplan och vattentjänstplan, som är ute på granskning till och med 31 januari 2024. Under granskningstiden har du möjlighet att se hur synpunkterna från samråden har tagits tillvara och tycka till om planerna en sista gång.

Granskningen är det sista tillfället att tycka till om planerna innan de ska beslutas.

Här kan du ta del av förslagen

Översiktsplanen är digital och går att läsa genom en så kallad storymap här på kommunens webbplats. På kommunens bibliotek finns förslagen utskrivna som du kan läsa på plats.

Säg vad du tycker, lämna dina synpunkter

Vi vill gärna veta vad du tycker om planerna, och att du skickar in dina synpunkter skriftligt via mejl eller brev.

Senast den 31 januari 2024 behöver vi ha fått in dina synpunkter till oss för att vi ska kunna ta med dem i det fortsatta arbetet.

Märk ditt mejl eller brev med ”Översiktsplan” eller ”Vattentjänstplan”, och skicka till:

Kort om översiktsplanen

I översiktsplanen skriver vi om vår inriktning för kommunens långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Här redovisas exempelvis hur mark- och vattenområden ska användas. Samt hur den byggda miljön i kommunen ska användas, utvecklas och bevaras.

Kort om vattentjänstplanen, ett tematiskt tillägg till översiktsplanen

Med vattentjänstplanen ska vi få en heltäckande och långsiktig planering för vatten- och avloppsförsörjningen i kommunen. Planen gäller både för enskilt och kommunalt vatten och avlopp.

Sidan publicerades 24 oktober 2023