Nytt resultat från undersökning om företagsklimat

2022-06-02

Den här nyheten är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

Mönsterås kommun går från 4,11 till 4,30 i det sammanfattande omdömet i Svenskt Näringslivs enkätundersökning om det lokala företagsklimatet. Det innebär att de lokala företagarna återigen gett företagsklimatet i Mönsterås kommun det bästa samlade omdömet i regionen, och ett omdöme klart över snittet i både regionen och landet (för länet 3,45, för Sverige 3,43).

Varje år mäter Svenskt Näringsliv företags upplevelser av att driva företag i landets kommuner i en enkätundersökning. Svaren ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas av företagen.

Resultatet visar att Mönsterås kommun ligger över snittet i Sverige för bland annat hur företagarna upplever kommunens service och bemötande, dialog med och information till företag och upphandling i undersökningen. Kommunen är bland topp tio i landet vad gäller politikers och tjänstepersoners attityder till företagande.

Vägnät, tåg- och flygförbindelser rankas lägre än snittet för Sverige liksom tillgång till arbetskraft med relevant kompetens.

– Vi är både glada och stolta över det fina omdöme som företagsklimatet får av våra företagare, säger kommunalråd Anders Johansson. Företagsklimat är alltid en färskvara och vi måste jobba varje dag för att bibehålla och helst förbättra företagens förutsättningar. Med ett bra företagsklimat så skapar vi förutsättningar för stabila och växande företag som skapar jobb och skattekraft i vår kommun, vilket i sin tur ger större resurser till vård, skola och omsorg.

Under hösten räknas svaren i undersökningen samman med fem statistikfaktorer till en ranking, som gör det möjligt att ytterligare jämföra alla kommuner. Det sammanfattande omdömet från lokala företagare väger tungt i den kommande rankingen för 2022, som släpps den 28 september.

Ta del av hela resultatet på Svenskt Näringslivs webbplats foretagsklimat.se

Information om undersökningen

108 har svarat på enkäten vilket är en svarsfrekvens på cirka 56 procent.

De flesta svarande företagen finns inom industri, bygg, tjänster till företag och transport.

Den största grupp av svarande företag har 1-5 anställda.

25 procent av de svarande uppger att de inte haft någon kontakt med kommunen det senaste året.

Sidan publicerades 2 juni 2022