Nu införs retroaktiv avgiftskontroll för barnomsorg och fritidshem

2023-01-09

Den här nyheten är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

Mönsterås kommun strävar efter att alla familjer ska betala rätt avgift för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Tidigare har vi kontrollerat detta genom stickprovskontroller, men från och med årsskiftet kommer vi att kontrollera alla avgifter en gång per år. Det är en rättvise- och trygghetsfråga och alla familjer ska behandlas lika.

Under 2023 går vi igenom de avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg som betalades 2021. De som har betalat för mycket får pengar tillbaka och de som har betalat för lite får en faktura att betala. Vi justerar dock bara belopp över 50 kronor per månad. För de allra flesta hushåll visar avgiftskontrollen förmodligen att man betalat rätt avgift.

Vad innebär en avgiftskontroll?

Vid avgiftskontrollen tittar vi på hur mycket barnomsorgsavgift du har betalat under det aktuella året. Det jämförs med vad du borde ha betalat om du anmält en månadsinkomst motsvarande den taxerade årsinkomsten, delat med tolv.

Avgiftskontrollen genomförs med drygt två års eftersläpning, eftersom kommunen behöver ha tillgång till korrekta taxeringsuppgifter från Skatteverket.

Ansvar att meddela rätt inkomst

Du som vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande så att barnomsorgsavgiften för hushållet blir rätt. Barnomsorgsavgiften grundas på hushållets totala inkomst före skatten är avdragen oavsett om det finns gemensamma barn eller inte.

Du kan själv ändra din inkomst via vår e-tjänst

Vill du veta mer?

Här kan du läsa mer och se frågor och svar om retroaktiv avgiftskontroll

Har du frågor eller vill ha mer information kan du kontakta buf-avgiftskontroll@monsteras.se eller ringa 0499-173 08.

Sidan publicerades 9 januari 2023