Nu går det bra att bada vid Skansen och Danska varvet igen!

2023-07-10

Den här nyheten är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

Nya prover på vattnet vid Skansen badplats i Ålem och Danska varvet i Timmernabben visar att de bakterier som hittades för två veckor sedan nu är borta. Varningen för att undvika bad där tas därför bort under dagen.

Provtagning av vattnet vid de två badplatserna visade på höga halter av bakterierna intestinala enterokocker och e-coli. Vattnet bedömdes därför då som otjäntligt. Nya prover visar nu att vattnet åter är tjänligt och därför tas varningen för att bada bort under dagen. Skyltar plockas ner under dagen.

Se resultat från vattenprover

På Havs- och vattenmyndighetens hemsida samlas resultaten från samtliga vattenprover som tas i Sverige

Notera dock att det tar ett par dagar upp till några veckor för resultaten att komma in på hemsidan. Var därför uppmärksam på datumet för varje vattenprov för att se hur aktuellt det är.

Sidan publicerades 10 juli 2023