När sopas sand och grus upp?

2022-03-28

Den här nyheten är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

Nästa vecka (vecka 14) börjar vi sopa upp sand och grus som använts för halkbekämpning under vintern. Vi börjar med gång- och cykelvägar, och sopar därefter gator och vägar.

Vi ber dig som är fastighetsägare att sopa ut sanden från trottoaren eller gångvägen ut på gatan så att vi kan sopa upp den.

Sidan publicerades 28 mars 2022