Mönsterås kommuns räddningstjänst kan ingå i räddningstjänstförbund från 2023

2022-01-27

Den här nyheten är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

Från och med 2023 kan Mönsterås kommuns räddningstjänst ingå i ett räddningstjänstförbund istället för att bedrivas som en kommunal räddningstjänst. Det är nya lagkrav som har drivit på i frågan, men både nationella och regionala utredningar visar att ett förbund är mer effektivt.

Kommunstyrelsen i Mönsterås kommun gav under hösten 2020 i uppdrag att utreda förutsättningarna för att bilda en gemensam organisation för kommunal räddningstjänst, ett räddningstjänstförbund. Uppdraget gick till Morgan Olsson, tidigare räddningschef och förvaltningschef i Oskarshamns kommun samt Anders Sporrong från räddningstjänsten i Kalmar. Utredningen har gjorts gemensamt för räddningstjänsterna i Oskarshamn, Emmaboda, Torsås, Nybro, Mörbylånga, Borgholm, Mönsterås, Högsby och Kalmar kommuner.

Huvudfrågan för utredningen har varit: Kan ett gemensamt räddningstjänstförbund som organisationsform, bättre än befintliga organisationer, hantera de utmaningar som räddningstjänsterna står inför i framtiden?

– Kort kan man säga att vi ser att inom ett räddningstjänstförbund kommer vi ha bättre förutsättningar att samlat hantera de uppgifter och utmaningar som kommunernas räddningstjänster ansvarar och står inför i framtiden. Och att vi kommer ha bättre förutsättningar att hantera kostnader mer effektivt, säger Anders Sporrong.

I stora delar av Sverige är man nu på väg att gå över till förbund, om man inte redan har gjort det. Mycket är kopplat till en ny lag som ställer större krav på samverkan mellan de kommunala räddningstjänsterna. Men också de utredningar som gjordes efter storbränderna 2014 och 2018 lyfter fram flera fördelar med mer samverkan eller räddningstjänstförbund. Främst handlar det om ledning av stora räddningstjänstuppdrag som blir bekymmersamt för en liten räddningstjänst.

– Många räddningstjänster i landet har gått den här vägen, som en följd av utredningarna, lagkraven eller att man redan innan det såg behovet och fördelarna med ett räddningsförbund. Så vi vet att detta fungerar bra för andra, säger Morgan Olsson.

Bildandet av ett förbund kommer inte att påverka antalet anställda, antalet stationer eller de tjänster räddningstjänsten idag har hand om, som utryckningar och tillsyner.

Nu väntar politiska beslut i de nio berörda kommunerna innan räddningstjänstförbundet kan träda i kraft den 1 januari 2023.

Fakta om utredningen

  • Styrgrupp i arbetet har varit kommunernas kommunstyrelseordföranden, med stöd av kommunchefer/kommundirektörer.
  • Två processledare har hållit ihop utredningsarbetet och har författat rapporten.
  • Räddningscheferna har varit arbetande referensgrupp.
  • Tre delutredningar har gjorts och tillhör den samlade utredningen:
  • Teknik, system och IT-utredning
  • HR-utredning
  • Ekonomiutredning

Sidan publicerades 27 januari 2022