Mönsterås kommun tilldelas kvalitetsutmärkelse för digital skolutveckling

2022-12-16

Den här nyheten är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

Mönsterås kommuns förskolor, grundskolor och gymnasieskola tilldelas kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2022 för sin digitala skolutveckling med strategiska inriktning och medverkan i forskningsprojekt som förbättrar elevers skolresultat.

Guldtrappan är en kvalitetsutmärkelse för kommuner och skolhuvudmän som ligger i framkant när det gäller skolutveckling i en digital samtid och delas ut av stiftelsen DIU och Sveriges kommuner och regioner (SKR). Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma de som arbetar långsiktigt och strategiskt för kunskapsutveckling, samarbete och personlig utveckling med hjälp av digitalisering.

– Det är en ära att få utmärkelsen Guldtrappan och en bekräftelse för alla våra lärare och rektorer för vårt långsiktiga arbete som nu uppmärksammats på riksnivå. I framtiden kommer dagens unga att ställas inför större krav på digitala kunskaper för att klara sin vardag och sitt yrkesliv. Vi vet att digitaliseringen av samhället kommer att fortsätta med hög hastighet, det är detta vi ska möta upp, säger Helena Svensson, biträdande skolchef i Mönsterås kommun.

Skolorna i Mönsterås kommun arbetar för att ge elever de bästa förutsättningarna för lärande och inför framtiden. Strategin för digital skolutveckling är ett långsiktigt arbete för att erbjuda eleverna en tidsenlig utbildning och samtidigt kunna ta tillvara på de möjligheter som digitaliseringen i samhället innebär.

Juryns motivering: ”Mönsterås kommun visar på ett framgångsrikt sätt hur omtag i digital skolutveckling kan ge goda resultat. Med en ny strategisk inriktning, förankrad hela vägen i styr- och stödkedjan, och med fokus på verksamhetsutveckling genom digitalisering möts här teknik och pedagogik på ett naturligt sätt. Man tar tydligt ansvar för de tekniska investeringar som ska stödja professionen i klassrummet och genom medverkan i forskningsprojekt vid Linnéuniversitet utvecklar man systematiskt undervisningspraktiken och förbättrar elevers skolresultat.”

Mönsterås kommun är en av sex skolhuvudmän som får kvalitetsutmärkelsen, vilken kommer att delas ut vid Framtidens lärande Väst i Karlstad och Karlstad universitet i juni 2023.

Sidan publicerades 16 december 2022