Mönsterås kommun tar del av bidrag från Europeiska socialfonden

2023-05-25

Den här nyheten är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

Kommunförbundet i Kalmar län har beviljats 24 miljoner i bidrag från Europeiska socialfonden (ESF) till projektet SIA för samverkan, inkludering och anställningsbarhet. Förutom Kommunförbundet medverkar 11 av länets 12 kommuner samt Försäkringskassan, Rädda Barnen region syd, Fryshuset Småland/öarna, Region Kalmar län, Samordningsförbundet och Arbetsförmedlingen i projektet.

SIA-projektet är länsövergripande och ska hjälpa till att driva utvecklingen av arbetsmarknadsarbetet i länets kommuner. I Mönsterås kommun innebär projektet att vi arbetar fram en stärkt samverkan med skolan och socialtjänsten. Vi hoppas även kunna utveckla en samverkan med näringsliv och organisationer för att stärka deltagare med insatser som kan leda vidare till studier eller arbete.

– Det kan till exempel handla om insatser som främjar deltagarnas hälsa, motiverande samtal eller praktik, säger Jillianne Petersson lokal projektledare för SIA på arbetsmarknadsenheten i Mönsterås kommun.

Målgruppen för projektet är personer som befinner sig i ett utanförskap eller som riskerar att hamna i utanförskap. Främst är fokus på unga i åldern 16-29 år. Personer i åldern 30-64 år som inte har kommit in på den reguljära arbetsmarknaden ingår också i projektet.

Arbetet är i gång och pågår fram till januari 2026.

Vill du veta mer om projektet?

Mer information om projekt SIA finns på Kommunförbundets webbplats

Sidan publicerades 25 maj 2023