Mönsterås kommun stäms efter att en medarbetare fått indraget arbetstillstånd

2022-11-21

Den här nyheten är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

Mönsterås kommun stäms på 96 600 kronor efter att en medarbetare arbetat inom socialförvaltningen under sex månader utan giltigt arbetstillstånd. Medarbetaren hade giltigt arbetstillstånd vid anställning, men Migrationsverket har inte informerat kommunen om att arbetstillståndet slutat gälla.

I juni fick två enhetschefer inom Mönsterås kommun information från polisen om att en medarbetare som var anställd inom socialförvaltningen saknade giltigt arbetstillstånd. De två enhetscheferna riskerade därmed personliga åtal för brott mot utlänningslagen.

Åklagarmyndigheten har nu meddelat att utredningarna av de två enhetscheferna läggs ner. Istället riktar åklagarmyndigheten en stämningsansökan mot Mönsterås kommun.

Medarbetarens anställningsavtal hävdes omgående efter att vi fått information om att hen saknade giltigt arbetstillstånd, men hen arbetade utan giltigt arbetstillstånd mellan december 2021 och juni 2022. Därför yrkar åklagaren nu på att kommunen ska betala 96 600 kronor i särskild avgift enligt utlänningslagen.

– Vi är såklart väldigt tacksamma för att utredningarna mot våra chefer läggs ner, men vi ifrågasätter starkt att Migrationsverket inte har som rutin att informera oss som arbetsgivare i samband med att ett arbetstillstånd dras in. Vi har vänt oss till SKR för råd och stöd i hur vi kan gå vidare med att bestrida stämningsansökan mot kommunen, säger Linnea Hallenberg, personalchef.

I samband med att medarbetaren anställdes har vi kontrollerat att hen haft ett giltigt undantag från kravet på arbetstillstånd, och anställningen anmäldes till Migrationsverket. I samband med att Migrationsverket fattade beslut i medarbetarens ärende slutade arbetstillståndet att gälla, men kommunen som arbetsgivare informerades inte om beslutet.

Efter att händelsen uppdagades förtydligades och utökades kommunens rutiner för att löpande kontrollera att en medarbetares tillfälliga uppehållstillstånd inte går ut under tiden för anställning.

Sidan publicerades 21 november 2022