Mönsterås kommun positiva till att stärka kundskyddet inom fjärrvärmemarknaden

2024-05-16

I april förra året lämnade Mönsterås kommun tillsammans med de kommunala bolagen in en anmälan mot Solör Bioenergi Fjärrvärme AB till Konkurrensverket angående misstänkt överträdelse och missbruk av sin dominerande ställning som fjärrvärmeleverantör enligt konkurrenslagen. Konkurrensverket är nu klara med sin utredning och har lämnat besked om att avsluta utredningen om överträdelse. I stället välkomnas regeringsuppdraget till Energimarknadsinspektionen att analysera behovet av ett förstärkt kundskydd på fjärrvärmemarknaden.

I beslutet förklarar Konkurrensverket bland annat att:

  • Fjärrvärmeföretag och dess produktion har ett naturligt monopol och har en stor marknadsmakt gentemot sina kunder.
  • Det saknas prisreglering avseende fjärrvärme vilket gör det svårare att skydda kunder mot exempelvis oskäliga priser. Och att prissättningen över lag riskerar att vara oskäligt hög.
  • Prisökningen 2023 var bland de största i landet och översteg den genomsnittliga prisökningen men att priserna ligger nära eller under genomsnittspriset i jämförelse med andra jämförbara fjärrvärmenät.

Konkurrensverket konstaterar även i sin utredning att fjärrvärmekunder ofta inte har samma möjligheter att exempelvis byta leverantör, jämföra priser och utbud i och med det naturliga monopolet. Samt att Konkurrensverket ser positivt på det regeringsuppdrag som Energimarknadsinspektionen fått att analysera behovet ett stärka kundens skydd och ställning på fjärrvärmemarknaden.

– Vår anmälan var en stark signal, och vi uppskattar Konkurrensverkets motivering till varför de nu avslutar sin utredning. Deras motivering är välgrundad och jag ser positivt på det regeringsuppdrag som syftar till att stärka kundskyddet, säger Fredrik Johansson, kommunchef.

Bakgrund till anmälan

Solör Bioenergi Fjärrvärme AB äger fjärrvärmenätet och distributionen av fjärrvärme i Mönsterås kommun. I oktober 2022 meddelade Solör en prishöjning om 12,5 procent för den fasta abonnemangskostnaden och 19 procent för den rörliga prissättningen under vinterperioden som skulle börja gälla 1 januari 2023. Då Solär redan innan prishöjningen hade en hög prissättning slog detta hårt mot kommunkoncernen och främst mot hushållen.

Sidan publicerades 16 maj 2024