Mönsterås kommun polisanmäler stöld av kabelskrot

2023-06-19

Den här nyheten är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

Mönsterås kommun misstänker att kabelskrot till ett värde om 200 000-300 000 kronor per år stulits från avfallsanläggningen Mörkeskog under flera års tid. Kommunen har polisanmält stölden.

I juni framkom oegentligheter i samband med en utredning om fastighetsnära insamling av förpackningar, där det visade sig att det saknades intäkter för kabelskrot. Detta utreddes till en början internt i kommunen, men har nu polisanmälts.

– Vi ser allvarligt på den här stölden och har gjort en polisanmälan. Det är nu upp till polisen att fortsätta utredningsarbetet och klargöra hur omfattande stöld det rör sig om och vem eller vilka som kan ligga bakom, säger Fredrik Johansson, kommunchef.

Sidan publicerades 19 juni 2023