Mönsterås kommun klättrar i näringslivsranking

2022-09-28

Den här nyheten är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

Under onsdagen presenterade Svenskt Näringsliv resultatet av sin årliga rankingmätning av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Mönsterås kommun klättrar sex platser, och håller ett fortsatt starkt grepp om länets bästa företagsklimat.

Nationellt har Mönsterås kommunplacering 42 i rankingen. Det sammanfattande omdömet kommunen hamnar på 4,30, vilket går att jämföra med snittet i Sverige som ligger på 3,43. Det går att se en förbättring inom flera områden i rankingen, bland annat upphandlingar, mindre konkurrens mellan näringsliv och kommun samt politiker och tjänstemäns attityder till företagande.

På fem punkter tillhör Mönsterås kommun topp 10 i landet: politikernas attityder, tjänstemännens attityder, dialog mellan kommun och företag, konkurrens från kommunen och det sammanlagda omdömet.

Anders Johansson, kommunalråd, ser rankingen som ett resultat av ett gemensamt och långsiktigt arbete tillsammans med näringslivet:

– Det är oerhört viktigt med ett bra företagsklimat som bidrar till stabila och välmåendeföretag. De är i sin tur grunden för att skapa arbete och skatteintäkter till vår gemensamma välfärd.

Störst försämring gentemot tidigare ser företagen till tillgång till relevant kompetens.

– Att hitta medarbetare med rätt kompetens är en utmaning både för vårt näringsliv och för oss som kommun, och egentligen hela landet, och här ser vi ett tapp i rankingen. Från kommunens sida har vi påbörjat ett mer riktat arbete för att kunna möta de här utmaningarna mer proaktivt, bland annat genom att koppla näringslivsfrågorna till vår arbetsmarknadsenhet, säger Cecilia Drehmer, näringslivschef.

Svenskt Näringsliv mäter varje år cirka 30 000 företags upplevelser av att driva företag i sin kommun. Svaren från enkäten ger en bild av hur företagen uppfattar företagsklimatet. Dessa räknas samman med fem statistikfaktorer till en ranking som gör det möjligt att jämföra alla Sveriges kommuner.

Sidan publicerades 28 september 2022