Mönsterås kommun är den bästa skolkommunen i länet

2021-11-18

Den här nyheten är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

Lärarförbundet genomför en stor undersökning av alla kommuner i Sverige varje år för att jämföra och utse Sveriges bästa skolkommun. Mönsterås kommun ligger på 14:e plats bland landets 290 kommuner i 2021 års ranking och som nummer ett av tolv kommuner.

Undersökningen bygger på en jämförelse av tio kriterier. Mönsterås kommun hamnar bland de tre bästa kommuner i landet när det kommer till resurstilldelningen. Även andelen barn i förskolan och nivån på sjukfrånvaron är några av våra relativa styrkor som skolkommun. Vi har förbättrat vårt resultat för andelen godkända elever och meritvärdet i årskurs 9 jämfört med förra året.

– Det är ett tecken på att vi är på rätt väg. Inflytande, långsiktig fortbildning och möjligheten att påverka betyder mycket. Undersökningen visar såklart också att vi har utvecklingsområden och vi fortsätter arbeta för att bli ännu bättre, säger Magnus Sjöstedt som är skolchef i Mönsterås kommun.

Bäst i länet

Mönsterås ligger bättre till än samtliga fyra grannkommuner: Kalmar (32), Högsby (41), Nybro (61) och Oskarshamn (111). I hela Kalmar län är Mönsterås rankad som nummer ett av tolv kommuner.

Jämför Mönsterås kommun med andra kommuner i länet på Lärarförbundets webbplats

Så fungerar rankingen av Bästa skolkommun

Bästa skolkommun är en indexbaserad ranking som är byggt på statistik, huvudsakligen från offentliga källor. Till grund för rankningen Sveriges bästa skolkommun ligger tio kriterier:

  • resurser till undervisningen
  • utbildade lärare
  • lärartäthet
  • friska lärare
  • löner
  • kommunen som huvudman
  • andel barn i förskola
  • betygsresultat i årskurs 9
  • andel elever godkända i alla ämnen i årskurs 9
  • andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom tre år.

Underlagsmaterialet är främst hämtat från Skolverkets officiella statistik insamlad av SCB, därutöver används partsgemensam statistik och Lärarförbundets egna undersökningar.

Så fungerar rankingen av Bästa skolkommun, information på Lärarförbundets webbplats

Sidan publicerades 18 november 2021