Mönsterås kommun anmäler Solör till Konkurrensverket

2023-04-25

Den här nyheten är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

Mönsterås kommun och de kommunala bolagen har anmält Solör Bioenergi AB till Konkurrensverket för missbruk av sin dominerande ställning som fjärrvärmeleverantör i kommunen, på grund av den ensidigt genomförda villkorsändringen i gällande fjärrvärmeavtal som trädde i kraft den 1 januari 2023. Avtalsändringen innebär en mycket omfattande och oskälig prishöjning på mellan 16-21 procent för kommunkoncernen.

I oktober meddelade Solör en prishöjning om 12,5 procent för den fasta abonnemangskostnaden och 19 procent för den rörliga prissättningen under vinterperioden. Detta ger en mycket stor kostnadsökning för kommunkoncernen och hushållen.

Solör äger fjärrvärmenätet och distributionen av fjärrvärme. Bolaget är ensam aktör och har därmed en monopolliknande ställning i kommunen.

– Prishöjningen slår hårt mot hela kommunkoncernen och minskar våra möjligheter att vara en stark och attraktiv kommun, men framför allt slår det mot kommunens invånare och företagare. Vår anmälan är en skarp markering mot hur Solör utnyttjat sin monopolliknande ställning och genomfört den här oskäliga prishöjningen i ett redan tufft ekonomiskt läge när konsumenterna haft en viss acceptans för prishöjningar, säger Anders Johansson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Solör har inte angett något särskilt skäl för prishöjningen och inte motiverat varför man höjt priset så kraftigt. Bolaget har heller inte erbjudit någon form av dialog eller transparens kring avtalsändringarna.

– Skolor, äldreboenden och andra kommunala lokaler har fått kraftigt höjda kostnader, liksom våra kommunala bolag som hyr ut lägenheter och företagslokaler. Det är kommuninvånarna som drabbas i slutändan, när vi kan lägga mindre pengar på att underhålla våra fastigheter eller riskerar att behöva höja hyror för att täcka de ökade kostnaderna, säger Fredrik Johansson, kommunchef.

Solör hade redan innan den vidtagna prishöjningen den näst högsta prissättningen på fjärrvärme bland länen i södra Sverige. I genomsnitt ligger prishöjningarna på fjärrvärme i Sverige under 2023 på strax över fem procent. I närregionen ligger prisökningarna mellan 3-4 procent och det finns exempel på fjärrvärmebolag med oförändrade priser.

Sidan publicerades 25 april 2023