Möjligt att omplacera personal för att lösa mycket ansträngt personalläge

2022-01-05

Den här nyheten är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

Personal inom kommunen kommer tillfälligt kunna omplaceras till äldreomsorgen, på grund av ett mycket ansträngt personalläge till följd av ovanligt hög sjukfrånvaro.

Kommunens krisledningsnämnd har återaktiverats under onsdagen, och beslutat att ge kommunchefen mandat att tillfälligt omplacera personal mellan förvaltningar på grund av personalbrist inom äldreomsorgen till följd av hög sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron inom äldreomsorgen är tre gånger högre än vanligt.

I ett första skede innebär beslutet att all personal får en förfrågan om att arbeta inom äldreomsorgen, för att göra tillfälliga omplaceringar på frivillig bas av personal som har utbildning eller tidigare erfarenhet av någon form av omsorgsarbete.

Beslutet gäller till och med den 31 januari.

Sidan publicerades 5 januari 2022