Misstänkt skabbräv har skymtats på Nynäs och Killingeholm

2024-05-23

Kommunen har fått in flera samtal om att en eller flera rävar har skymtats på Nynäs och Killingeholm och att de kan lida av skabb. Kommunens skyddsjägare är informerade. De har satt ut fällor och gjort flera sök efter rävarna i området.

Kommunen avlivar normalt sett inte friska vilda djur, men har skyddsjägare som med skyddsjakt kan avliva sjuka vilda djur.

Om rävar

Rävar i bostadsområden är oftast inget problem. Ofta är det unga rävar som letar sig in i samhällen efter mat. Men om du matar rävarna blir de orädda och tama, och kommer tillbaka för mer mat.

Det bästa du kan göra för att inte locka dem till tomten är alltså att inte mata dem. Mata aldrig katter utomhus. Släng inte matrester i naturen. Ställ soptunnor så att räven inte kan välta dem.

Rävar med ett naturligt beteende äter gnagare som till exempel råttor, och det gör att de har en funktion även i samhällen. Så länge rävarna är friska och välmående är det bästa att låta dem vara i fred.

Om skyddsjakt

Den kommunala skyddsjakten hanteras genom särskilt utsedda skyddsjägare, som har skottlossningstillstånd från Polisen. Tillståndet ger jägarna rätt att avlossa skott i tättbebyggda områden.

Om du anser att ett vilt djur ska skyddsjagas inom tätbebyggt område kan du kontakta kommunen som sedan kontaktar skyddsjägaren. Tänk på att det slutligen alltid är skyddsjägarens bedömning på plats som avgör om jakt ska ske eller inte, i det enskilda fallet.

Sidan publicerades 23 maj 2024