Landshövdingen på besök i Mönsterås kommun

2022-05-16

Den här nyheten är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

På måndagen besökte landshövding Peter Sandwall tillsammans med länsråd Ylva Mannervik Mönsterås kommun, där de fick träffa flera representanter från kommun och näringsliv.

Dagen bjöd på verksamhetsbesök på Södra Cell AB och världens första fabrik för kommersiell biometanol, BRF Måsnästet i Mönsterås hamn där bostadsbyggandet är i full gång och Compo Systems AB i Fliseryd.

Därtill innehöll dagen en välbesökt näringslivslunch, där landshövdingen bland annat hade en dialog med näringslivets representanter om kommunens arbete med näringslivsklimatet, om Länsstyrelsens brottsförebyggande arbete och om kompetensförsörjning och länets låga arbetslöshet.

Som avslutning besökte sällskapet den nyligen restaurerade faunapassagen vid Åbyfors kvarn – ett samverkansprojekt mellan bland annat Länsstyrelsen och kommunen.

Landshövdingens besök är ett exempel på återkommande dialog som Länsstyrelsen har med Mönsterås kommun, och vi tackar landshövdingen för besöket och det genuina intresse de visat under dagen!

Sidan publicerades 16 maj 2022