Inställd isbana och anpassad belysning i elljusspår ger ytterligare energieffektiviseringar

2022-11-14

Den här nyheten är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

I och med allt högre elpriser och risk att elen inte räcker under vissa timmar i vinter ser kommunen över sin energianvändning. Större delen av vårt arbete för att energieffektivisera våra verksamheter har pågått i många år, men vissa ytterligare åtgärder har vidtagits under hösten.

Nu har vi också fattat beslut om ytterligare energieffektiviseringar för den flyttbara isbanan och tiden för belysning i elljusspåren.

  • Den flyttbara isbanan kommer inte att sättas upp under vintern.
  • Vid elljusspåret i Mönsterås kommer vi att montera en timer för belysningen, så att den som använder spåret själv tänder lamporna. Möjligheten att tända gäller alla mörka timmar under dygnet. Timerstyrningen är ett prov, som vi sedan utvärderar. Belysningen i övriga elljusspår lyser som vanligt.
  • Vi utreder möjligheten till att byta ut belysningen vid konstgräsplanen i Mönsterås till LED, men byter i dagsläget bara trasiga armaturer.

Sidan publicerades 14 november 2022