Hissa regnbågsflaggan för tolerans och likabehandling under Uppmärksamhetsvecka Pride i Kalmar län 19-25 september

2022-09-15

Den här nyheten är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

Folkhälsorådet delar ut Prideflaggor till olika enheter i Mönsterås kommun, även föreningar kan ansöka om att få en gratis flagga. Prideflaggan står för frihet, kärlek och acceptans.

Mönsterås kommun ska vara tryggt och inkluderande för alla. Vi har program för lika möjligheter och rättigheter i kommunens olika verksamheter. De handlar om människans lika värde, och att man får vara vem man vill.

Diskriminering av människor på grund av sexuell läggning eller könsidentitet står i strid med vad Mönsterås kommun står för. Men också mot FNs grundläggande principer om alla människors lika värde och rättigheter, vilka nästan alla länder i världen ställer sig bakom.

Ingen ska behöva dölja sin identitet eller tvingas leva under hot och i skräck för vad som skulle hända om den blev känd.

”FN vill att alla människor ska ha det lika bra. Män och kvinnor har samma rättigheter och ska behandlas likadant. Det ska inte heller spela någon roll vad man har för hudfärg eller religion. Barn ska få allt de behöver för att växa upp friska och trygga. Personer med funktionshinder ska få stöd för att klara sig lika bra som alla andra. Homosexuella och bisexuella ska inte behandlas sämre än heterosexuella.”

Det finns inget i kommunens flaggregler som hindrar att ni på er enhet hissar Prideflaggan.

Utöver att hissa flaggan är Prideveckan ett utmärkt tillfälle att lyfta samtalet om att människor är olika men ändå lika värda.

Sidan publicerades 15 september 2022