Granbarkborreskador vid Långehäll ska saneras

2021-06-01

Den här nyheten är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

Det kommer att göras en gransanering inom området vid spårcentralen i Långehäll. Det är på grund av stora granbarkborreskador.

Avverkning kommer att ske med stor hänsyn till friluftslivet. Återbeskogning kommer att ske främst med lövbestånd.

Arbetet kommer att påbörjas med röjning av undervegetation i slutet av vecka 22 och arbetet beräknas att slutföras under vecka 25.

Sidan publicerades 1 juni 2021