Fortsatt bäst företagsklimat i länet trots tapp i årets ranking

2023-09-20

Den här nyheten är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

Svenskt Näringslivs senaste ranking av företagsklimatet har kommit. Det lokala näringslivet går bra, men tyvärr tappar Mönsterås kommuns företagsklimat 18 placeringar. Mönsterås kommun behåller fortsatt förstaplatsen i länet.

Mönsterås kommun tappar lite i Svenskt Näringslivs senaste ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Betyget för fjolåret hamnar på plats 60 i landet, jämfört med 42 året före.

Betyget har ökat på två parametrar, minskat på övriga. De frågor som får sämst betyg är ”Vägnät-, tåg och flygförbindelser”, ”Påverkan av brottslighet/otrygghet” och ”Mobilnät och bredband”.

– Vi ser att det går ganska bra för det lokala näringslivet, men företagen påverkas såklart av omvärldsläget. I våra möten med företagare uppfattar vi att Mönsterås kommun är en bra plats att driva företag på. Trots det upplever de som svarat i Svenskt Näringslivs enkät att företagsklimatet har försämrats på vissa parametrar. En första bedömning är att trygghetsfrågan blivit allt mer central för fler företagare, det är vi medvetna om sedan tidigare, säger Anders Johansson, kommunalråd.

Sedan förra mätningen har Mönsterås kommun jobbat med att identifiera utvecklingsområden i kommunens verksamheter och för att skapa ett bättre företagsklimat.

–  Mätningarna är viktiga verktyg och vi tar årets resultat på stort allvar. Vi ser att andra kommuner har utvecklats bättre. Att vi har en bra dialog mellan näringsliv, förtroendevalda och tjänstepersoner är viktigt, och här rankas vi även i år bland landets 20 bästa kommuner trots ett tapp i årets mätning. Det är glädjande, säger Anders.

–  Vi är ute och träffar företag minst en gång i veckan, har ett näringslivsråd som möts varannan månad och samarbetar aktivt med Svenskt Näringsliv och olika branschorganisationer. Näst på agendan är en företagsträff med tema brottslighet och trygghet, så att den här frågan är viktig för våra lokala företagare har vi redan fångat upp, säger Cecilia Drehmer, näringslivschef.

Nu ska svaren från årets mätning analyseras, och resultatet användas på olika sätt till aktiviteter, prioriteringar och vägval i näringslivsarbetet framåt för att skapa kraft i arbetet med att fortsatt erbjuda länets bästa företagsklimat.

Om undersökningen

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag.

Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. 2022 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under första kvartalet 2022 och ytterligare en tredjedel statistik från SCB och UC.

Sidan publicerades 20 september 2023