Försiktighetsåtgärder för att begränsa smittspridning på Skytteanska skolan och Alsteråskolan

2021-11-05

Den här nyheten är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

Fritidshemmen Skyttes på Skytteanska skolan och Stinsen på Alsteråskolan håller sina verksamheter åtskilda måndag till onsdag nästa vecka för att begränsa smittspridning. Vårdnadshavare uppmanas även att inte lämna barnen på fritids under samma dagar om det är möjligt.

Besluten är fattade i samråd med Region Kalmar läns smittspårningsenhet.

– I nuläget finns elva fall av bekräftad smitta. Främst koncentrerat till årskurs 2, men det finns även fall i andra årskurser. Vi uppmanar vårdnadshavare att vara vaksamma på symtom hos sina barn och begränsa barnens sociala kontakter på under resten av lovet och helgen, säger Ove Nyblom, rektor på Skytteanska skolan och Alsteråskolan.

Skolans undervisning påverkas inte av försiktighetsåtgärderna.

Vårdnadshavare får mer information via skolan.

Sidan publicerades 5 november 2021