Förorenat grundvatten i Korpemåla

2023-03-15

Den här nyheten är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

En miljöteknisk undersökning av den nedlagda deponin i Korpemåla visar att det finns höga halter av organiska tennföreningar i grundvattnet. Det förorenade vattnet finns i borrade eller grävda brunnar på tomter, inte dricksvattnet från kranen som kommer från samfällighetsanläggningen. Grundvattnet från brunnen bör inte användas för bevattning, fylla pooler, tvätta bilen eller likande.

I samband med en miljöteknisk undersökning av den nedlagda deponin i Korpemåla konstaterade kommunen att det finns höga halter av organiska tennföreningar i grundvattnet. Det förorenade vattnet finns i borrade eller grävda brunnar på trädgårdar eller tomter, inte dricksvattnet från kranen som kommer från samfällighetsanläggningen.

Halterna är så höga att vattnet inte bör användas för:

  • bevattning, för att tvätta bilen eller liknande. Dels för att det sprider föroreningarna till markytan, dels för att det kan innebära att föroreningarna i grundvattnet sprider sig.
  • att fylla pooler, eftersom det kan innebära en hälsorisk för de som badar i vattnet.

Dessa rekommendationen gäller för fastigheter inom 200 meter från nedlagda deponin. Den gamla deponin ligger intill båtuppställningsplatsen längs vägen ut till klubbstugan för Pataholms segelklubb (PSK).

Vi har samlat information samt frågor och svar om det förorenade grundvattnet i Korpemåla på en egen webbsida, här kan du läsa mer om det

Var kommer föroreningen ifrån och vad gör kommunen

Sannolikt kommer föroreningen från båtbottenfärg, färg som hällts ut på deponin eller i närheten, eller att en båtbotten har skrapats utan att färgresterna har samlats upp. Det går inte att avgöra när förorening skett.

Det är inte praktisk möjligt att göra något åt det förorenade vattnet. Tids nog bryts föroreningen ner till fria tennjoner. Hur fort det går beror på tillgång till syre och temperaturen. Ett problem är att det någonstans i området finns förorening kvar i marken som fortsätter läcka giftiga ämnen till grundvattnet.

Det är i dagsläget inte bestämt om det ska tas fler prover i området för att ta reda på källan eller undersöka hur stor spridningen i grundvattnet är.

Dricksvattnet i Korpemåla

Dricksvattnet är inte påverkat av föroreningen. Samtliga fastigheter i området har kommunalt dricksvatten från den samfällighetsförening som finns.

Sidan publicerades 15 mars 2023