Fliseryds sportfiskeklubb och Rekoringen i Mönsterås får miljöstipendium

2021-12-17

Den här nyheten är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

Fliseryds sportfiskeklubb tilldelas 2020 års miljöstipendie för sitt betydande arbete med biotopvårdsinsatser i Emån. Rekoringen i Mönsterås tilldelas 2021 års miljöstipendie för att ha gett kommuninvånare ett enkelt sätt att handla närodlade och närproducerade livsmedel.

Årets miljösstipendium 2020 går till Fliseryds sportfiskeklubb

Fliseryds Sportfiskeklubb tilldelas Mönsterås kommuns miljöstipendium för särskilt förtjänstfull insats 2020.

Motivering

Klubben har med ideella krafter genomfört betydande biotopvårdsinsatser i Emån under många år. Deras arbete leder till förbättrade livsvillkor för Emåns unika lax- och havsöringsstammar och gynnar den biologiska mångfalden i stort. Klubben bedriver även ett aktivt arbete med att väcka barn och ungdomars intresse för livet under vattenytan.

Årets miljöstipendium 2021 går till Rekoringen i Mönsterås

Rekoring Mönsterås tilldelas Mönsterås kommuns miljöstipendium för särskilt förtjänstfull insats 2021.

Motivering

För att ha gett kommuninvånarna ett nytt enkelt sätt att handla närodlade och närproducerade livsmedel. Rekoringen bidrar till minskade transporter och minskat matsvinn och ökar möjligheten att äta vad säsongen erbjuder. Utlämningen innebär också ett bra tillfälle för producenter och konsumenter att mötas och dela idéer och önskemål för att utveckla rekoringen.

Retroaktivt miljöstipendium delas ut samtidigt som årets miljöstipendium

Eftersom det inte blev någon utdelning av miljöstipendium förra året beslutade miljö- och byggnadsnämnden i början av december att miljöstipendiet kommer delas ut för år 2020 och 2021 samtidigt.

Utdelningen av priserna sker på nationaldagen, den 6 juni 2022.

Sidan publicerades 17 december 2021