Externt revisionsföretag påbörjar utredning av eventuellt jäv i hanteringen av den planerade biogasanläggningen i Grimhult

2022-10-10

Den här nyheten är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

Mönsterås kommun anlitar ett externt revisionsföretag för att utreda om det föreligger jäv i att kommunalråd Anders Johanssons deltagit i vissa beslut som fattats i ärenden som rör den planerade biogasanläggningen i Grimhult. Utredningen startar omgående, och väntas klar i början av nästa år.

Frågan om Anders Johanssons eventuella jävighet har aktualiserats genom lokalpressens granskning av hans politiska uppdrag parallellt med privat engagemang i företag inom lantbruk och biogas. Utredningen genomförs av revisionsföretaget PWC, och kommer att fokusera på de beslut om biogas som fattats i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige där Anders Johansson varit delaktig.

– Vi har följt granskningen i lokalpress som så många andra, och allmänhetens förtroende för de kommunala verksamheterna och den politiska processen är oerhört viktigt för oss. Vi har därför bett revisionsföretaget att utreda det här så skyndsamt som möjligt, säger Fredrik Johansson, kommunchef.

Oavsett vad utredningen visar, planerar vi också att inleda utbildningsinsatser för förtroendevalda och medarbetare, bland annat i hur man ska hantera eventuella etiska dilemman och jäv i tjänsten.

Sidan publicerades 10 oktober 2022