De flesta åtgärder mot covid-19 upphör 9 februari

2022-02-04

Den här nyheten är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

I torsdags meddelade regeringen tillsammans med Folkhälsomyndigheten att de flesta restriktioner gällande covid-19 tas bort från den 9 februari 2022. Mönsterås kommun ser fortsatt stor påverkan på verksamheten, främst inom vård och omsorg samt förskola och skola.

En hög vaccinationstäckning kombinerat med färre fall av allvarlig sjukdom har minskat belastningen på samhället. Men pandemin är inte över och smittspridningen är hög. Därför behöver kommunen fortsätta minska risker inom våra verksamheter.

Från den 9 februari gäller detta inom vård och omsorg:

  • vård- och omsorgsmedarbetare och omsorgstagare ska testas vid symtom på covid-19.
  • den som testas positivt för covid-19 ska stanna hemma och undvika nära kontakt med andra i minst fem dagar varav två dygn utan feber och med klar förbättring. Rekommendationen kompletterar rekommendationen om stanna hemma och undvika nära kontakt med andra vid sjukdom.

För alla medarbetare gäller detta från 9 februari:

  • stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19.
  • undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus om du är ovaccinerad.

– Regeringens besked är såklart glädjande och vi ser även att kommunen snart kan släppa på flera åtgärder som begränsat för våra invånare. Däremot har vi en hög smittspridning i samhället och det är fortfarande en tuff situation i flera verksamheter med anledning av hög frånvaro av personal, och vi arbetar med alla medel vi har för att hantera de situationer som uppstår, säger kommunchef Fredrik Johansson.

Mönsterås kommun kommer nästa vecka ut med mer information om hur regeringens besked påverkar kommunens verksamheter.

Vård och omsorg prioriterar patientsäkerhet

Inom omsorgen är högsta prioritet att upprätthålla patientsäkerheten. Vid stort personalbortfall sker en prioritering av arbetsuppgifter.

Förskola och skola

Flera förskolor och skolor har ett ansträngt personalläge på grund av personalfrånvaro. Om personalbortfallet är för stort kan det innebära att avdelningar tillfälligt slås samman eller att klasser tillfälligt går över till fjärr- och distansundervisning.

Sidan publicerades 4 februari 2022