Biotopvård i Alsterån under vecka 30

2021-07-01

Den här nyheten är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

Länsstyrelsen och berörda fastighetsägare kommer genomföra åtgärder för biotopvård i Alsterån, vid Brotorop, under vecka 30 (den 26 juli till och med den 1 augusti).

Åtgärderna ska gynna den biologiska mångfalden i Alsterån, och framför allt beståndet av fisk och musslor. Under arbetet kan det uppstå viss grumling i ån. Det är inte skadligt för djur eller växter och förväntas vara kortvarigt.

De biotopvårdande åtgärderna genomförs som en del i projektet Life Connects. Mer information om projektet finns på webbplatsen lifeconnects.se. Du kan också kontakta Karl-Johan Persson, fiskekonsulent på Länsstyrelsen, för mer information.

E-post: karl-johan.persson@lansstyrelsen.se

Tel: 072-215 82 83

Sidan publicerades 1 juli 2021