Beredskapsveckan

2023-09-26

Den här nyheten är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

Beredskapsveckan är en årlig nationell kampanj som samordnas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Målet med veckan är att fler människor ska vara förberedda inför en eventuell kris. Den genomförs alltid vecka 39.

Öva! – temat för Beredskapsveckan 2023

Många hushåll i Sverige behöver generellt stärka sin motståndskraft och egenberedskap inför kriser och krig. Enkla övningar, utformade för att kunna användas i olika vardagssituationer, kan bidra till att det blir lättare att börja öva.

MSB har valt temat Öva! för att:

  • övning är effektivt när man vill gå från tanke till handling.
  • det finns ett växande engagemang hos nya generationer att vilja göra praktiska saker tillsammans med andra. Tillströmningen till frivilliga försvarsorganisationer, Scouterna och studieförbunden tyder på det.
  • utbildning och övning ofta är avgörande faktorer för hur väl man hanterar en kris.

MSB:s kampanj “Sju dagar” uppmanar till övning

Materialet för Beredskapsveckan 2023 heter “Sju dagar” och tanken är att fler privatpersoner ska ta chansen att öva hemma. Kampanjen består av både digitala och analoga delar.

Vikfoldern “Sju dagar”

MSB har en vikfolder med ett sju dagars-scenario. Vikfoldern manar till eftertanke och reflektion tillsammans med lärande och praktiskt tips.

Ladda ner vikfoldern Sju dagar övning för Beredskapsveckan (pdf, 653 kb, öppnas i nytt fönster)

Webbutbildningen “Sju dagar”

I MSB:s webbaserade övningsverktyg “Sju dagar”, kan du utmana sig själv i att klara sju dagar utan el – oförberedd. Scenariot i den första delen utvecklas allt eftersom timmarna och dagarna går och det gäller att välja det smartaste sättet att hantera de utmaningar man ställs inför, exempelvis vad gäller behovet av mat och vatten.

Genom att själv få prova på konsekvenserna av att inte vara förberedd motiveras man till att förbereda sig. Samtidigt lär man sig, via återkoppling i interaktiva övningar, hur man bäst kan hantera en besvärlig vardag.

I nästa del av utbildningen får du prova på att förbereda dig genom att packa en krislåda och ta del av en tydlig steg för steg-checklista. Du får också en indikator på hur väl du klarar av utmaningarna och var du befinner sig i utbildningen.

Det spelliknande upplägget väcker nyfikenhet och utmanar både de med mer kunskap och de med mindre. Tanken är att detta ska motivera en bredare målgrupp att pröva på och ta ett konkret steg till en bättre egenberedskap.

Utmana dig själv med hjälp av MSB:s webbutbildning Sju dagar – klarar du krisen? (webbutbildning.msb.se, öppnas i nytt fönster)

Du är en del av Sveriges beredskap

När du handlar åt en granne, upptäcker falska nyheter eller odlar grönsaker på innergården, så stärker du faktiskt hela Sveriges motståndskraft. Så som vi har hjälpts åt under pandemin behöver vi göra vid nästa kris också.

Förbered dig. Engagera dig. Det du gör spelar roll. Arbetet med Sveriges beredskap handlar om att vi ska få fortsätta leva i ett öppet och demokratiskt land.

Förbered dig för kris (msb.se)

Mer om krisberedskap

Läs mer om kommunens kris- och beredskapsarbete

Råd om hemberedskap från Krisinformation (krisinformation.se)

Råd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om hur du förbereder dig för en kris. (msb.se)

Sidan publicerades 26 september 2023