Berätta vad du tycker om äldreomsorgen

2022-01-18

Den här nyheten är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

Vad tycker du om din hemtjänst? Vad tycker du om ditt boende? I enkätundersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen vill vi veta vad du tycker! Var med och påverka hur vårt stöd till dig ska se ut.

Socialstyrelsen skickar under januari en enkät till dig som är 65 år eller äldre och som har hemtjänst eller bor på ett äldreboende.

Socialstyrelsens brukarundersökning är ett av flera underlag som ligger till grund för vårt kvalitets- och utvecklingsarbete i äldreomsorgen. Vi som arbetar inom äldreomsorgen i Mönsterås kommun använder det sammanställda resultatet från undersökningen för att förbättra hjälpen till dig.

Det är frivilligt att delta men din åsikt är viktig och vi vill veta både vad du är nöjd med och vad du inte är nöjd med.

2022 års enkät skickas ut under vecka 2

Du kan svara på enkäten per post eller via internet. Ta gärna hjälp av närstående om du tycker det är svårt att besvara enkäten själv.

Den som vill veta mer om undersökningen kan ringa Indikator som hjälper Socialstyrelsen att göra undersökningen på telefonnummer 031-730 31 80, vardagar klockan 8–18, eller mejla till aldreundersokning@indikator.org.

Resultaten från undersökningen redovisas preliminärt i juni 2022.

Tack för att du deltar!

Sidan publicerades 18 januari 2022