Bada säkert i sommar

2021-06-17

Den här nyheten är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

Sommarlov, varmt och soligt väder – baddags! Men tänk på säkerheten när du badar för att förhindra att det händer en olycka.

 • Barn som badar ska alltid vara under en förälders eller någon annan vuxens uppsikt.
  Bada alltid tillsammans med någon.
  Simma längs med stranden.
  Hoppa eller dyk aldrig i okänt vatten. Vissa badbryggor har skyltar som visar att det är förbjudet att dyka.
  Knuffa aldrig i någon eller håll fast någon under vattnet.
  Simma inte under bryggor och hopptorn.
  Spring eller klättra inte på bryggor eller hopptorn – du kan halka.
  Hopptornet är ingen lekställning. Vänta på din tur nedanför hopptornet eller på den avsats som är ledig. Hoppa alltid bara en i taget, och efter att den som precis har hoppat har simmat undan.
  Ropa bara på hjälp om du är i nöd.
  Motorbåtar och vattenskotrar får inte köra eller lägga till vid badplatsen.

Alla kommunala badplatser har regelbunden tillsyn. Bryggor och hoppställningar inspekteras också regelbundet. Dessutom tar vi badvattenprover minst tre gånger under badsäsongen.

Om du upptäcker något som är fel eller trasigt vid badplatsen, meddela oss gärna!

Sidan publicerades 17 juni 2021