Årets träbyggnadspris går till Boken 2

2021-12-22

Den här nyheten är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

Sedan 2017 har miljö- och byggnadsnämnden årligen delat ut ett träbyggnadspris för att officiellt erkänna eller uppmuntra den eller de som gjort en insats för att uppmärksamma byggande i trä.

Juryns motivering:

Träbyggnadspriset delas ut för att officiellt erkänna eller uppmuntra den eller de som gjort en insats för uppmärksamma byggande i trä. Genom sin gestaltning signalerar bostadshuset på Boken 2 trähus på ett kraftfullt och tydligt sätt. Inte minst genom valet av linoljeimpregnerad linaxpanel som behåller träets naturliga struktur.

Vinnaren är ett modernt trähus med kantiga former och är ett gott exempel på hur ny bebyggelse fungerar fint i en befintlig äldre bebyggelsemiljö. Byggnaden har också en stark lokal prägling genom det lokala materialet som använts, samt att byggnaden är ritat och uppfört av de boende själva, och där trädetaljer är genomgående i förutom huvudbyggnaden även i garage, entré och uteplats.

Sammanfattningsvis är vinnaren 2021 ett modernt trähus som starkt symboliserar trä och genom sitt uttryck fungerar fint i Mölstads äldre bebyggelsemiljö.

Sidan publicerades 22 december 2021