Ändring av anmälningsplikt för yrkesmässig hygienisk verksamhet

2021-08-25

Den här nyheten är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

Om du har en verksamhet som kan tänkas omfattas av förändringen behöver du anmäla verksamheten till miljö- och byggnadsnämnden senast den 1 september 2021.

Den 1 juli skedde en ändring av anmälningsplikten för yrkesmässig hygienisk behandling. Ändringen innebär att anmälningsplikten även omfattar stickande/skärande verksamhet, där det finns risk för annan smitta än bara blodsmitta. Verksamheter med risk för blodsmitta omfattas sedan tidigare. Exempelvis kan barberare, nagelsalonger, håltagningsverksamhet och frisörer omfattas av anmälningsplikten om skärande/stickande instrument och verktyg används i verksamheten.

Det betyder att du blir anmälningspliktig oavsett om du tänker starta en sådan verksamhet eller om du bedriver en sådan verksamhet sedan tidigare.

Till blankett för anmälan om verksamhet med hygienisk behandling

Sidan uppdaterad 25 augusti 2021