Andel elever med gymnasieexamen i Mönsterås kommun

2023-11-30

Över rikssnittet och högt i jämförelse med länet – 89,5 procent av eleverna som började ett nationellt program på Mönsteråsgymnasiet 2020 tog examen läsåret 2022/2023. Det visar Skolverkets senaste statistik.

Endast tre av tio av kommunens elever väljer att gå på Mönsteråsgymnasiet; övriga väljer att gå på en gymnasieskola utanför hemkommunen. Enligt Skolverkets statistik tog 85 procent av alla gymnasieelever som är folkbokförda i Mönsterås kommun, och har läst ett nationellt program, gymnasieexamen inom tre år läsåret 2022/2023.

På Mönsteråsgymnasiet går en stor andel av eleverna på introduktionsprogrammet (IM), eftersom de elever som inte fått godkänt i grundskoleämnen på högstadiet är anvisade att läsa in sin gymnasiebehörighet i hemkommunen. Eleverna på introduktionsprogrammet har alltså inte faktisk möjlighet att ta examen på tre år.

Det sänker andelen elever som tog gymnasieexamen från Mönsteråsgymnasiet på tre år, inklusive IM, till 42 procent. Motsvarande andel av alla gymnasieelever som är folkbokförda i Mönsterås kommun är 70 procent, vilket ligger i snitt med länet som helhet.

– Eftersom bara tre av tio elever väljer att gå på Mönsteråsgymnasiet blir det en större del av eleverna här som läser på IM än på andra skolor. Det drar ner statistiken för Mönsteråsgymnasiet som skola men inte för kommunens elever i stort, och vi är glada att vi har så goda resultat för Mönsteråsgymnasiets nationella program, säger Helena Svensson, biträdande förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen.

Sidan publicerades 30 november 2023