Analysresultat klart för prover av frukt och bär från Muddern/Kushagsslätten

2022-11-09

Den här nyheten är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

På Kushagsslätten i Mönsterås, eller Muddern som området också kallas, har Mönsterås kommun genomfört markundersökningar för att ta reda på omfattningen av föroreningar i mark och grundvatten. Under hösten har vi tagit prover på frukt och bär från området som nu analyerats.

Resultatet av de analysprover som tagits på frukt och bär från Muddern/Kushagsslätten visar inga anmärkningsvärda halter av metaller eller föroreningar: analyser av äpplen från åtta träd och nypon från fyra buskar visar inte i något fall att de innehåller metaller eller PAH (kolväten) över rekommenderade gränsvärden för livsmedel.

Analysresultaten kommer vara en del i underlaget till den riskbedömning som ska göras av området under våren. Rekommendationen om att inte äta eller andas in den förorenade jorden eller växter från området gäller åtminstone fram tills riskbedömningen är klar.

Läs mer om föroreningar vid Kushagsslätten/Muddern i Mönsterås och ta del av analysrapporter för frukt och bär

Sidan publicerades 9 november 2022