LOV, valfrihet inom hemtjänsten

Möntserås kommun vill ge invånare med biståndsbedömda hemtjänstinsatser möjlighet att välja leverantör till insatserna. Syftet är att öka den enskildes inflytande och valfrihet.

Den 3 juni 2010 annonserade socialnämnden ut upphandlingen av valfrihetssystemet Eget val inom hemtjänsten i Mönsterås kommun. Annonsering sker löpande på Kammarkollegiets webbplats för upphandlingar enligt Lag om valfrihetssystem (LOV), valfrihetswebben.

Uppdraget omfattar hemtjänstinsatser i ordinärt boende, nattinsatser undantaget. Leverantören kan i ansökan välja mellan två alternativ, personlig omsorg och service med delegerad/instruerad hälso- och sjukvård alternativt enbart service. Leverantören kan också välja geografiskt hemtjänstområde samt har möjlighet att ange kapacitetstak.

Villkor och krav för godkännande

Alla leverantörer som ansökt och uppfyller de av socialnämnden fastställda kraven antas och kommunen tecknar avtal med dem. Förfrågningsunderlaget finns tillgängligt via nedanstående länkar och på den nationella webbplatsen som Kammarkollegiet ansvarar för.

Dokumentlista

Dokument

Publicerat

2021-07-07

Avtalsbilaga (pdf)

4.02 MB

2021-07-07

Förfrågningsunderlag (pdf)

4.02 MB

Hänvisningar

I förfrågningsunderlaget hänvisas till riktlinjer och rutiner inom social omsorg samt delegerad/instruerad hälso- och sjukvård. Hör av dig för att få veta mer om dessa.

Svar på frågor om upphandlingen

Här publicerar vi svar på de frågor som kommer in från intresserade leverantörer i upphandlingen av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem,  LOV. Har du en fråga är du välkommen att kontakta oss.

Ansöka om att bli godkänd utförare

Här kan ni som företag ansöka om att bli godkända utförare av kommunen för att få bedriva verksamhet inom kommunens hemtjänst.

Hemtjänst – godkännande av utförare

Sidan uppdaterad 25 augusti 2022