Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype

Protokoll

Här hittar du protokollen från kommunfullmäktige, de olika nämnderna och samverkansrådens sammanträden. Välj kategori nedan för att komma direkt till de protokoll du söker.

Med hänvisning till GDPR (dataskyddsförordningen) kan vissa personuppgifter vara utelämnade i de protokoll som publiceras på webbplatsen monsteras.se.

Originalprotokoll, bilagor till protokoll samt äldre protokoll förvaras på respektive förvaltningskontor. Kontakta ansvarig nämndsekreterare om du vill ta del av dessa eller har frågor.

Gå direkt till protokoll från

Barn- och utbildningsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Miljö- och byggnadsnämnden

Folkhälsorådet

Pensionärsrådet

Kommunfullmäktige

Personalutskottet

Kommunstyrelsen

Socialnämnden

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tillgänglighetsrådet

Krisledningsnämnden

 
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdagar och ledamöter

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2021-03-10

1,39 MB

2021-03-15

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2021-03-03

601,09 kB

2021-03-15

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2021-02-26

236,00 kB

2021-03-01

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2021-02-17

713,16 kB

2021-03-01

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2021-02-03

1,07 MB

2021-02-07

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2020-12-16

1,84 MB

2020-12-17

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2020-11-18

1,17 MB

2020-12-01

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2020-10-14

1,41 MB

2020-10-21

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2020-09-02

1,13 MB

2020-10-07

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2020-06-10

1,50 MB

2020-08-17

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2020-05-06

473,16 kB

2020-06-10

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2020-04-08

407,13 kB

2020-04-22

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2020-03-04

513,40 kB

2020-04-22

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2020-02-05

439,80 kB

2020-02-25

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2019-12-18

754,99 kB

2020-01-14

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2019-11-20

409,11 kB

2019-12-04

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2019-10-16

499,72 kB

2019-10-28

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2019-09-04

309,00 kB

2019-09-24

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2019-06-12

616,98 kB

2019-06-17

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2019-05-08

596,78 kB

2019-05-24

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2019-04-10

393,57 kB

2019-04-16

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2019-03-06

668,38 kB

2019-03-18

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2019-02-06

97,49 kB

2019-03-11

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2019-01-09

78,82 kB

2019-01-14

 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdagar och ledamöter

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2020-04-15

362,86 kB

2020-05-18

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2020-03-18

352,43 kB

2020-05-18

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2020-03-04

285,82 kB

2020-07-20

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2020-03-04

285,83 kB

2020-05-18

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2020-02-12

430,15 kB

2020-02-25

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2020-01-15

306,65 kB

2020-02-25

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-12-18

326,95 kB

2020-01-14

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-12-04

808,46 kB

2019-12-17

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-11-13

378,91 kB

2019-12-04

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-10-28

188,43 kB

2019-11-12

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-10-02

467,60 kB

2019-10-28

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-09-18

351,70 kB

2019-09-26

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-08-21

354,51 kB

2019-08-27

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-06-12

254,53 kB

2019-06-17

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-05-28

392,17 kB

2019-06-17

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-05-08

110,59 kB

2019-05-24

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-04-17

675,85 kB

2019-05-03

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-03-20

146,10 kB

2019-04-02

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-03-06

64,43 kB

2019-03-13

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-02-13

125,90 kB

2019-02-25

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-01-23

103,83 kB

2019-02-11

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-12-12

55,84 kB

2019-01-17

application/pdf Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-11-28

193,67 kB

2019-01-17

 
Folkhälsorådet

Sammanträdesdagar och ledamöter

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

application/pdf Folkhälsorådets protokoll 2020-12-04

155,63 kB

2021-01-26

application/pdf Folkhälsorådets protokoll 2020-09-25

282,65 kB

2020-10-07

application/pdf Folkhälsorådets protokoll 2020-02-14

300,83 kB

2020-02-28

application/pdf Folkhälsorådets protokoll 2019-11-22

303,69 kB

2019-12-16

application/pdf Folkhälsorådets protokoll 2019-09-20

473,01 kB

2019-11-05

application/pdf Folkhälsorådets protokoll 2019-05-03

347,31 kB

2019-05-17

application/pdf Folkhälsorådets protokoll 2019-03-15

1,56 MB

2019-04-04

 
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdagar och ledamöter

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

application/pdf Kommunfullmäktiges protokoll 2021-03-29

1,39 MB

2021-04-09

application/pdf Kommunfullmäktiges protokoll 2021-02-22, omedelbar justering

163,32 kB

2021-02-23

application/pdf Kommunfullmäktiges protokoll 2021-02-22

1,90 MB

2021-03-05

application/pdf Kommunfullmäktiges protokoll 2020-12-14

907,31 kB

2020-12-21

application/pdf Kommunfullmäktiges protokoll 2020-11-23

2,88 MB

2020-12-04

application/pdf Kommunfullmäktiges protokoll 2020-10-26

1,45 MB

2020-11-19

application/pdf Kommunfullmäktiges protokoll 2020-09-21

1,87 MB

2020-09-29

application/pdf Kommunfullmäktiges protokoll 2020-06-15

1,16 MB

2020-06-23

application/pdf Kommunfullmäktiges protokoll 2020-05-18

1,58 MB

2020-05-27

application/pdf Kommunfullmäktiges protokoll 2020-03-30, omedelbar justering

153,58 kB

2020-04-03

application/pdf Kommunfullmäktiges protokoll 2020-03-30

1,001,12 kB

2020-04-07

application/pdf Kommunfullmäktiges protokoll 2020-02-24

639,46 kB

2020-03-09

application/pdf Kommunfullmäktiges protokoll 2019-12-16

2,00 MB

2020-01-07

application/pdf Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-25

3,26 MB

2019-12-02

application/pdf Kommunfullmäktiges protokoll 2019-10-14

1,18 MB

2019-10-22

application/pdf Kommunfullmäktiges protokoll 2019-09-23

2,00 MB

2019-09-27

application/pdf Kommunfullmäktiges protokoll 2019-06-17

1,69 MB

2019-06-24

application/pdf Kommunfullmäktiges protokoll 2019-05-27

1,84 MB

2019-06-05

application/pdf Kommunfullmäktiges protokoll 2019-04-29

1,65 MB

2019-05-03

application/pdf Kommunfullmäktiges protokoll 2019-04-01

1,05 MB

2019-04-11

application/pdf Kommunfullmäktiges protokoll 2019-02-25

2,29 MB

2019-03-11

 
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdagar och ledamöter

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

application/pdf Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-29

251,93 kB

2021-03-29

application/pdf Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-16

1,39 MB

2021-03-23

application/pdf Kommunstyrelsens protokoll 2021-02-11

161,80 kB

2021-02-12

application/pdf Kommunstyrelsens protokoll 2021-02-09

1,92 MB

2021-02-17

application/pdf Kommunstyrelsens protokoll 2020-12-11

148,03 kB

2020-12-21

application/pdf Kommunstyrelsens protokoll 2020-12-01

846,18 kB

2020-12-21

application/pdf Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-03

1,14 MB

2020-11-19

application/pdf Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-13

1,05 MB

2020-10-20

application/pdf Kommunstyrelsens protokoll 2020-09-01

663,21 kB

2020-09-22

application/pdf Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-09

925,67 kB

2020-06-12

application/pdf Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-18

152,42 kB

2020-05-20

application/pdf Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-05

1,17 MB

2020-05-15

application/pdf Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-07

498,15 kB

2020-04-14

application/pdf Kommunstyrelsens protokoll 2020-03-10

1,71 MB

2020-03-18

application/pdf Kommunstyrelsens protokoll 2020-02-24

151,74 kB

2020-02-25

application/pdf Kommunstyrelsens protokoll 2020-02-04

781,31 kB

2020-02-11

application/pdf Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-26

1,75 MB

2019-12-03

application/pdf Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-05

3,60 MB

2019-11-08

application/pdf Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-01

1,45 MB

2019-10-01

application/pdf Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-03

1,92 MB

2019-09-10

application/pdf Kommunstyrelsens protokoll 2019-06-04

244,96 kB

2019-06-13

application/pdf Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-28

1,16 MB

2019-06-12

application/pdf Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-07

835,61 kB

2019-05-21

application/pdf Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-09

1,45 MB

2019-04-17

application/pdf Kommunstyrelsens protokoll 2019-03-12

1,56 MB

2019-03-29

application/pdf Kommunstyrelsens protokoll 2019-02-05

1,23 MB

2019-02-12

application/pdf Kommunstyrelsens protokoll 2019-01-08, omedelbar justering

199,67 kB

2019-01-24

application/pdf Kommunstyrelsens protokoll 2019-01-08

2,14 MB

2019-01-22

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdagar och ledamöter

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-03-09

486,52 kB

2021-03-23

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-03-02

1,90 MB

2021-03-16

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-02-16

1,29 MB

2021-02-26

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-02-11

160,87 kB

2021-02-12

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-02-02

1,56 MB

2021-02-05

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-01-19

1,47 MB

2021-01-22

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-12-23

150,05 kB

2021-01-07

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-12-15

1,25 MB

2021-01-07

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-12-01

1,96 MB

2020-12-17

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-11-24

942,36 kB

2020-11-30

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-11-17

1,57 MB

2020-11-30

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-11-03

277,31 kB

2020-11-26

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-10-27

1,11 MB

2020-11-19

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-10-20

996,83 kB

2020-11-19

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-10-06

960,73 kB

2020-11-18

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-09-29

804,69 kB

2020-10-19

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-10-06

489,49 kB

2020-10-16

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-09-08

797,92 kB

2020-09-25

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-08-25

479,15 kB

2020-09-08

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-08-11

434,49 kB

2020-09-08

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-06-23

1,01 MB

2020-06-26

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-06-09

1,99 MB

2020-06-23

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-06-02

581,57 kB

2020-06-09

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protkoll 2020-05-26

923,12 kB

2020-06-09

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-05-19

922,53 kB

2020-05-28

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-05-12

1,07 MB

2020-05-20

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-04-28

1,90 MB

2020-05-20

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-04-14

2,66 MB

2020-04-28

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-03-24

1,51 MB

2020-04-07

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-03-03

2,06 MB

2020-04-07

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-02-11

1,26 MB

2020-03-12

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-02-25

1,26 MB

2020-03-11

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-02-11, omedelbar justering

160,90 kB

2020-02-13

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-01-28

1,16 MB

2020-02-11

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsuskotts protokoll 2020-01-14

1,33 MB

2020-01-28

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-12-10

792,65 kB

2019-12-20

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-12-03

1,58 MB

2019-12-10

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-11-26

409,68 kB

2019-11-27

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-11-19

2,57 MB

2019-11-27

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protkoll 2019-10-29

1,99 MB

2019-11-07

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-10-15

149,79 kB

2019-11-07

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-10-22

2,10 MB

2019-10-29

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-10-08

1,41 MB

2019-10-22

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-10-01

335,01 kB

2019-10-09

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-09-24

1,02 MB

2019-10-01

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-09-17

1,63 MB

2019-09-24

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-09-10

1,48 MB

2019-09-17

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-08-27

1,16 MB

2019-09-03

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-08-13

1,91 MB

2019-08-27

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-06-25

2,40 MB

2019-06-27

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-05-28

155,73 kB

2019-06-27

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-06-11

1,96 MB

2019-06-25

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-05-21

1,018,54 kB

2019-06-05

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-05-28, omedelbar justering

147,64 kB

2019-05-29

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-05-14

1,31 MB

2019-05-21

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-05-07

930,72 kB

2019-05-21

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-04-23

1,07 MB

2019-04-30

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-04-16

3,01 MB

2019-04-30

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-04-02

2,72 MB

2019-04-17

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-03-05

1,35 MB

2019-04-09

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-03-12

796,72 kB

2019-03-29

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-02-26

1,48 MB

2019-03-19

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-02-12

1,97 MB

2019-02-26

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-01-29

1,07 MB

2019-02-05

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-01-22

2,44 MB

2019-01-29

application/pdf Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-01-08

288,54 kB

2019-01-22

 
Krisledningsnämnden

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

application/pdf Krisledningsnämnden 2020-03-17

422,31 kB

 

2021-03-17

application/pdf Krisledningsnämnden 2020-03-24

339,23 kB

2021-03-17

application/pdf Krisledningsnämnden 2020-03-31

268,51 kB

2021-03-17

application/pdf Krisledningsnämnden 2020-04-07

254,32 kB

2021-03-17

application/pdf Krisledningsnämnden 2020-04-14

386,54 kB

2021-03-17

application/pdf Krisledningsnämnden 2020-09-01

139,05 kB

2021-03-17

application/pdf Krisledningsnämnden 2020-11-10

213,67 kB

2021-03-17

application/pdf Krisledningsnämnden 2020-11-12

140,85 kB

2021-03-17

application/pdf Krisledningsnämnden 2020-11-24

140,13 kB

2021-03-17

application/pdf Krisledningsnämnden 2020-12-08

168,95 kB

2021-03-17

application/pdf Krisledningsnämnden 2020-12-15

175,21 kB

2021-03-17

application/pdf Krisledningsnämnden 2020-12-19

197,83 kB

2021-03-17

application/pdf Krisledningsnämnden 2021-01-21

195,47 kB

2021-03-17

application/pdf Krisledningsnämnden 2021-03-03

137,28 kB

2021-03-17

application/pdf Krisledningsnämnden 2021-03-16

138,36 kB

2021-03-17

application/pdf Krisledningsnämnden 2021-03-17

138,36 kB

2021-03-17

 
Kultur- och fritidsnämnden

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

application/pdf Kultur- och fritidsnämnden 2021-03-04

2,08 MB

2021-04-07

application/pdf Kultur- och fritidsnämnden 2021-01-28

747,37 kB

2021-02-15

application/pdf Kultur- och fritidsnämnden 2020-12-03

3,14 MB

2020-12-18

application/pdf Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-15

689,06 kB

2020-11-04

application/pdf Kultur- och fritidsnämnden 2020-09-03

1,32 MB

2020-09-23

application/pdf Kultur- och fritidsnämnden 2020-05-28

561,44 kB

2020-06-10

application/pdf Kultur- och fritidsnämnden 2020-04-23

1,90 MB

2020-11-04

application/pdf Kultur- och fritidsnämnden 2020-03-12

307,10 kB

2020-03-26

application/pdf Kultur- och fritidsnämnden 2020-02-06

5,48 MB

2020-02-27

application/pdf Kultur- och fritidsnämnden 2019-11-28

2,35 MB

2019-12-11

application/pdf Kultur- och fritidsnämnden 2019-10-03

327,82 kB

2019-10-17

application/pdf Kultur- och fritidsnämnden 2019-08-29

190,95 kB

2019-09-19

application/pdf Kultur- och fritidsnämnden 2019-06-04

586,01 kB

2019-07-01

application/pdf Kultur- och fritidsnämnden 2019-04-25

714,40 kB

2019-05-15

application/pdf Kultur- och fritidsnämnden 2019-03-07

1,011,86 kB

2019-04-26

application/pdf Kultur- och fritidsnämnden 2019-01-24

366,44 kB

2019-02-07

 
Miljö- och byggnadsnämnden

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

application/pdf Miljö- och byggnadsnämnden del 2

7,38 MB

2020-09-03

application/pdf Miljö- och byggnadsnämnden 2021-03-11

921,42 kB

2021-03-18

application/pdf Miljö- och byggnadsnämnden 2021-02-25

971,68 kB

2021-02-25

application/pdf Miljö- och byggnadsnämnden 2021-02-11

482,58 kB

2021-02-11

application/pdf Miljö- och byggnadsnämnden 2021-01-28

5,28 MB

2021-02-03

application/pdf Miljö- och byggnadsnämnden 2020-12-10

431,27 kB

2020-12-16

application/pdf Miljö- och byggnadsnämnden 2020-11-12

5,62 MB

2020-11-18

application/pdf Miljö- och byggnadsnämnden 2020-10-08

6,74 MB

2020-10-15

application/pdf Miljö- och byggnadsnämnden 2020-08-27, del 1

4,50 MB

2020-09-03

application/pdf Miljö- och byggnadsnämnden 2020-06-18

2,91 MB

2020-06-24

application/pdf Miljö- och byggnadsnämnden 2020-05-18

629,34 kB

2020-05-18

application/pdf Miljö- och byggnadsnämnden 2020-05-14

6,92 MB

2020-05-18

application/pdf Miljö- och byggnadsnämnden 2020-04-09

1,33 MB

2020-04-16

application/pdf Miljö- och byggnadsnämnden 2020-03-05, omedelbar justering

784,19 kB

2020-03-05

application/pdf Miljö- och byggnadsnämnden 2020-03-05

2,16 MB

2020-03-12

application/pdf Miljö- och byggnadsnämnden 2020-01-23

6,97 MB

2020-01-29

application/pdf Miljö- och byggnadsnämnden 2019-12-05 omedelbar justering

1,82 MB

2019-12-05

application/pdf Miljö- och byggnadsnämnden 2019-12-05

3,90 MB

2019-12-11

application/pdf Miljö- och byggnadsnämnden 2019-11-14

1,29 MB

2019-11-14

application/pdf Miljö- och byggnadsnämnden 2019-11-14

7,17 MB

2019-11-21

application/pdf Miljö- och byggnadsnämnden 2019-10-03

3,08 MB

2019-10-10

application/pdf Miljö- och byggnadsnämnden 2019-08-29, omedelbar justering

586,97 kB

2019-08-29

application/pdf Miljö- och byggnadsnämnden 2019-08-29

4,11 MB

2019-09-04

application/pdf Miljö- och byggnadsnämnden 2019-06-13 del 2

3,28 MB

2019-06-19

application/pdf Miljö- och byggnadsnämnden 2019-06-13 del 2

3,28 MB

2019-06-19

application/pdf Miljö- och byggnadsnämnden 2019-06-13 del 1

4,57 MB

2019-06-19

application/pdf Miljö- och byggnadsnämnden 2019-05-16

7,77 MB

2019-05-22

application/pdf Miljö- och byggnadsnämnden 2019-04-11

5,54 MB

2019-04-17

application/pdf Miljö- och byggnadsnämnden 2019-03-07

1,01 MB

2019-03-14

application/pdf Miljö- och byggnadsnämnden 2019-01-17

4,36 MB

2019-01-23

application/pdf Miljö- och byggnadsnämnd 19-01-17, omedelbar justering

308,93 kB

2019-01-17

 
Pensionärsrådet

Sammanträdesdagar och ledamöter

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

application/pdf Pensionärsrådets protokoll 2020-12-04

716,53 kB

2021-02-03

application/pdf Pensionärsrådets protokoll 2020-06-05

482,15 kB

2021-02-03

application/pdf Pensionärsrådets protokoll 2020-09-18

282,36 kB

2020-12-04

application/pdf Pensionärsrådets protokoll 2020-03-06

496,83 kB

2020-05-15

application/pdf Pensionärsrådets protokoll 2019-12-06

487,95 kB

2019-12-20

application/pdf Pensionärsrådets protokoll 2019-09-20

732,91 kB

2019-09-30

application/pdf Pensionärsrådets protokoll 2019-05-17

561,78 kB

2019-06-24

application/pdf Pensionärsrådets protokoll 2019-02-08

765,54 kB

2019-02-18

 
Personalutskottet

Sammanträdesdagar och ledamöter

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

application/pdf Personalutskottets protokoll 2021-02-09

496,15 kB

2021-03-17

application/pdf Personalutskottets protokoll 2021-02-03

147,34 kB

2021-03-17

application/pdf Personalutskottets protokoll 2021-01-19

154,16 kB

2021-03-17

application/pdf Personalutskottets protokoll 2020-12-01

560,75 kB

2021-01-28

application/pdf Personalutskottets protokoll 2020-11-03

807,19 kB

2020-12-15

application/pdf Personalutskottets protokoll 2020-10-13

496,46 kB

2020-11-05

application/pdf Personalutskottets protokoll 2020-09-16

582,20 kB

2020-09-22

application/pdf Personalutskottets protokoll 2020-06-16

238,03 kB

2020-07-20

application/pdf Personalutskottets protokoll 2020-06-05

148,11 kB

2020-06-22

application/pdf Personalutskottets protokoll 2020-05-28

246,74 kB

2020-06-22

application/pdf Personalutskottets protokoll 2020-05-26

150,16 kB

2020-06-22

application/pdf Personalutskottets protokoll 2020-03-11

702,70 kB

2020-04-17

application/pdf Personalutskottets protokoll 2020-02-21

156,07 kB

2020-02-28

application/pdf Personalutskottets protokoll 2020-02-04

847,77 kB

2020-02-28

application/pdf Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 2019-12-13

978,34 kB

2020-01-09

application/pdf Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 2019-11-15

23,11 kB

2019-11-26

application/pdf Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 2019-09-30

157,56 kB

2019-10-18

application/pdf Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 2019-09-02

155,67 kB

2019-09-30

application/pdf Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 2019-05-28

15,95 kB

2019-06-11

application/pdf Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 2019-05-07

24,98 kB

2019-06-04

application/pdf Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 2019-04-09

20,57 kB

2019-04-30

application/pdf Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 2019-03-06

23,18 kB

2019-03-21

application/pdf Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 2019-02-05

21,66 kB

2019-02-26

application/pdf Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 2019-01-15

16,59 kB

2019-02-05

 
Socialnämnden

Sammanträdesdagar och ledamöter

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

application/pdf Socialnämndens protokoll 2021-02-17

832,66 kB

2021-03-10

application/pdf Socialnämndens protokoll 2021-01-27

442,30 kB

2021-02-05

application/pdf Socialnämndens protokoll 2020-12-16

601,31 kB

2021-01-05

application/pdf Socialnämndens protokoll 2020-11-18

1,04 MB

2020-12-11

application/pdf Socialnämndens protokoll 2020-10-21, omedelbar justering

924,61 kB

2020-11-09

application/pdf Socialnämndens protokoll 2020-10-21

378,32 kB

2020-11-09

application/pdf Socialnämndens protokoll 2020-09-23

744,38 kB

2020-10-06

application/pdf Socialnämndens protokoll 2020-08-26

1,03 MB

2020-09-09

application/pdf Socialnämndens protokoll 2020-06-17

200,67 kB

2020-07-02

application/pdf Socialnämndens protokoll 2020-05-27

1,28 MB

2020-06-11

application/pdf Socialnämndens protokoll 2020-04-29

178,29 kB

2020-05-15

application/pdf Socialnämndens protokoll 2020-03-25

184,91 kB

2020-04-02

application/pdf Socialnämndens protokoll 2020-02-26

221,92 kB

2020-03-11

application/pdf Socialnämndens protokoll 2020-01-29

187,64 kB

2020-02-07

application/pdf Socialnämndens protokoll 2019-12-11

226,28 kB

2019-12-27

application/pdf Socialnämndens protokoll 2019-11-13

183,69 kB

2019-11-19

application/pdf Socialnämndens protokoll 2019-10-16

153,59 kB

2019-10-28

application/pdf Socialnämndens protokoll 2019-10-02

183,22 kB

2019-10-11

application/pdf Socialnämndens protokoll 2019-09-18

241,99 kB

2019-09-24

application/msword Socialnämndens protokoll 2019-06-12

90,00 kB

2019-06-17

application/msword Socialnämndens protokoll 2019-05-22

76,00 kB

2019-06-05

application/msword Socialnämndens protokoll 2019-04-24

94,00 kB

2019-05-07

application/msword Socialnämndens protokoll 2019-03-13

88,50 kB

2019-03-25

application/pdf Socialnämndens protokoll 2019-02-13 bilagor

6,90 MB

2019-02-25

application/msword Socialnämndens protokoll 2019-02-13

96,00 kB

2019-02-25

application/pdf Socialnämndens protokoll 2019-01-02

144,05 kB

2019-01-10

 
Tillgänglighetsrådet

Namn Storlek Beskrivning Ändrad

application/pdf Tillgänglighetsrådets protokoll 2021-02-15

665,95 kB

2021-02-23

application/pdf Tillgänglighetsrådets protokoll 2020-11-30

448,17 kB

2021-02-03

application/pdf Tillgänglighetsrådets protokoll 2020-03-02

661,85 kB

2020-03-17

application/pdf Tillgänglighetsrådets protokoll 2019-12-09

551,83 kB

2020-01-07

application/pdf Tillgänglighetsrådets protokoll 2019-09-16

725,69 kB

2020-01-07

application/pdf Tillgänglighetsrådets protokoll 2019-06-03

484,72 kB

2019-06-14

application/pdf Tillgänglighetsrådets protokoll 2019-03-18

766,92 kB

2019-04-01

 
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier